Borgmesterens klumme

2. juli 2017



På denne side har Borgmester Mogens Gade sin helt egen klumme, hvor han bl.a. vil fortælle om udviklingen i Jammerbugt Kommune. Følg med herunder.

Nyt fra kommunalbestyrelsen marts 2018

Venstre 25. marts 2018

Foreløbigt regnskabsresultat for 2017

Jammerbugt Kommunes foreløbige regnskab for 2017 viser et særdeles tilfredsstillende resultat. Regnskab 2017 har et driftsoverskud på godt 103,7 mio. kr., et resultat der ligger væsentligt over det budgetterede.

Indtægterne var budgetteret til 2.388,9 mio. kr., og…

LÆS MERE

Vi skal skabe fremtiden sammen

Venstre 19. marts 2018

At skabe fremtiden – sammen

Ordet ’kommune’ kommer af latin og betyder oprindeligt ’fælles’. Denne betydning, synes jeg, er værd at holde fast i. For i al sin mangfoldighed er det også det, Jammerbugt Kommune er: Et fællesskab, hvor borgere, virksomheder, foreninger og kommune i vid udstrækning har samme interesse – nemlig…

LÆS MERE

Nyt fra kommunalbestyrelsen februar 2018

Venstre 17. februar 2018

Fortsat Liv i By og Skole i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommunes succesfulde tiltag Liv i By og Skole fortsætter. Det har Kommunalbestyrelsen netop vedtaget. Rammen er fortsat, at lokalsamfundene og skolen forpligter sig til at arbejde for øget bosætning, mens kommunalbestyrelsen som udgangspunkt ikke lukker…

LÆS MERE

Nyt fra Kommunalbestyrelsen Januar 2018

Venstre 28. januar 2018

Af: Mogens Gade


Beskyttelse af drikkevandsressourcer på Brovst Bakkeø

Skovrejsning ved området omkring vandforsyningen for Brovst og omegns boringer skal hjælpe til en faldende nitratkoncentration frem mod 2050.

Projektområdet for skovrejsning omfatter ca. 52 ha, og området, hvor…

LÆS MERE

Nyt fra Kommunalbestyrelsen november 2017

Venstre 26. november 2017

CO2-regnskab 2016
Fra 2015 til 2016 er der sket et fald i udledningen af CO2 i Jammerbugt Kommune på 2,4% 

Jammerbugt Kommune begyndte i 2008 at mindske CO2-udledningen, og siden da er det reduceret med 17,7%. Dermed overholder Jammerbugt Kommune den aftale, de har med Danmarks Naturfredningsforening.  

Hvordan nedbringer…

LÆS MERE

Nyt fra Kommunalbestyrelsen oktober 2017

Venstre 14. oktober 2017

Modernisering af Jetsmark Idrætscenter

Kommunalbestyrelsens har netop godkendt at frigive 150.00 kr. til at få udarbejdet udbudsmateriale til modernisering af Jetsmark Idrætscenter. 

”Med godkendelsen er startskuddet til en samlet investering på ca. 60 millioner kr. i Jetsmark Idrætscenter for alvor i gang. Det…

LÆS MERE

Nyt fra kommunalbestyrelsen september 2017

Venstre 23. september 2017

Byggemodning i Fjerritslev, Pandrup og Aabybro 

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget byggemodning af mere end 50 parcelhusgrunde i Fjerritslev, Pandrup og Aabybro. Lokalplaner for to byer mere i kommunen er på vej – nemlig Biersted og Saltum.

I Fjerritslev bliver ti grunde på Rugmarken byggemodnet,…

LÆS MERE

Borgmesteren informerer – til Apropos Jammerbugt september 2017

Venstre 17. september 2017

Budget 2018 er i hus – og en samlet kommunalbestyrelse står bag. 

Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen indgik den 8. september 2017 en fælles samlet aftale om budgettet for 2018. 

Bag budgetaftalen står således samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Socialistisk…

LÆS MERE

Nyt fra Kommunalbestyrelsen august 2017

Venstre 2. september 2017

Kommunalbestyrelsen har godkendt årsregnskab 2016 

Revisionsgennemgangen af Jammerbugt Kommunes årsregnskab 2016 er afsluttet, og Kommunalbestyrelsen har godkendt årsregnskab for 2016 med tilhørende revisionsberetning.  

Gennemgangen af årsregnskab 2016 gav ikke anledning til bemærkninger, og er revisionspåtegnet…

LÆS MERE

NYT FRA KOMMUNALBESTYRELSEN MAJ 2017

Venstre 2. juli 2017

Skolecenter Jetsmark

Totalrådgiveropgaven på ombygningen af Skolecenter Jetsmark har været i licitation. Opgaven er vundet af arkitekt- og ingeniørfirmaet Kærsgaard & Andersen.

Rådgiveropgaven, der blandt andet komme til at indeholde bygningsmæssige undersøgelser, ligger forud for det egentlige udbudsmateriale…

LÆS MERE