Nyt fra kommunalbestyrelsen december 2022

Venstre 17. december 2022

Kommunalbestyrelsen har godkendt årets tredje budgetopfølgning

Den tredje budgetopfølgning for 2022 i Jammerbugt Kommune viser, at der har været uforudsete udgifter. Fra 2023 foretages der budgettjek.

Jammerbugt Kommune har med den tredje budgetopfølgning for 2022 gennemgået budgettet…

LÆS MERE

Det brede samarbejde omkring Budget 2023 er godt for Jammerbugt!

Venstre 19. oktober 2022

Af: Ulla Flintholm

En meget stram økonomiaftale imellem KL og Regeringen betød, at vi stod overfor meget svære budgetforhandlinger. Heldigvis har et årelangt bredt politisk samarbejde i Jammerbugt Kommune sikret ikke bare politisk stabilitet men også økonomisk stabilitet. Jammerbugt Kommune har en god økonomi, en god økonomi skabt…

LÆS MERE

Budget 2023 for Jammerbugt Kommune er vedtaget

Venstre 15. oktober 2022

På Kommunalbestyrelsesmødet torsdag 13. oktober blev budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026 endelig vedtaget.

Større udgifter og mindre indtægter har præget dette års budgetlægning, og det betyder en nødvendig prioritering på både drift og anlæg for at sikre et solidt budget. Trods de snævre…

LÆS MERE

Nyt fra kommunalbestyrelsen september 2022

Venstre 5. oktober 2022

Planer om nyt boligområde i Nørhalne skal i offentlig høring

Flere ønsker fortsat at flytte til Nørhalne, derfor sender Jammerbugt Kommune en lokalplan i høring. Lokalplanen skal sikre et fortsat attraktivt udbud af boliger i området.

De seneste år har der været en positiv udvikling af tilflyttere til Nørhalne,…

LÆS MERE

LYSPUNKT MIDT I EN MØRK TID

Venstre 27. september 2022

Af byrådsmedlem (V) i Jammerbugt Kommune Kjeld Hedegård Nielsen, Tranekærvej 102, Kås. 

Krisebevidstheden er ikke til at tage fejl af. Danskerne bombarderes med dårlige nyheder om prisstigninger, der bare er løbet løbsk, hvad enten man taler el, varme, brændstof til diverse transportmidler…

LÆS MERE

Det sværeste budget I mands minde

Venstre 7. september 2022

Det generelle billede i Danmark er at kommunerne står overfor en svær budgetlægning for det kommende år – på baggrund af en meget stram økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne, som bl.a. ikke tager højde for demografi og store stigninger på voksenhandicapområdet og børnefamilieområdet -

Halvdelen af landets…

LÆS MERE

Nyt fra kommunalbestyrelsen september 2022

Venstre 7. september 2022

Kommunalbestyrelsen har godkendt Årsregnskab 2021 med tilhørende revisionsberetning

Kommunalbestyrelsen har godkendt Årsregnskab 2021 med tilhørende revisionsberetning for Jammerbugt Kommune. Et årsregnskab uden bemærkninger.

 

”Det er absolut tilfredsstillende og betryggende for…

LÆS MERE

Mogens Christen Gade

Venstre 13. juli 2022

Borgmester

Aarupvej 19

Skovsgaard

9460 Brovst 

Telefon: 41912001

E-mail: mga@jammerbugt.dk

  

Personlig profil: 

Mit navn er Mogens Gade –  Efter 20 år som Borgmester er jeg fortsat TOPmotiveret…

LÆS MERE

Kommuneforeningen

Venstre 13. juli 2022

Formand:
Morten Grønborg Larsen Søndregårde 1, Øland 9460 Brovst *)
Telefon: 2268 1566
E-mail: mglarsen@mil.dk

Næstformand:
Ulla Flintholm, 9690 Fjerritslev *)
Telefon: 2252 1460
E-mail: ufl@jammerbugt.dk

Sekretær:

Ulla Flintholm, 9690 Fjerritslev *)
Telefon: 2252 1460
E-mail: ufl@jammerbugt.dk
LÆS MERE

Der er gang i mange positive ting i Jammerbugt Kommune

Venstre 6. juli 2022


Af: Mogens Christen Gade


Det sidste Kommunalbestyrelsesmøde før sommerferien satte, som årets hidtidige møder i Kommunalbestyrelsen, gang i virkelig mange nye spændende ting i vores kommune. Og vi der driver Jammerbugt Kommune, kan sammen med ansatte, ildsjæle og erhvervsliv(et) være stolte af de mange positive…

LÆS MERE