Velkommen til Venstre i Jammerbugt Kommunes hjemmeside

Borgmesterens nytårsbetragtninger 2018/2019

4. januar 2019

Endnu et år er ved at rinde ud – og traditionen tro er det en god anledning til at kaste et blik tilbage på året, der gik – og se frem mod det nye år, der venter. 

Den 1. januar 2018 trådte den nyvalgte kommunalbestyrelse i kraft. Det er næsten ligesom 1. skoledag, når vi samles første gang! Heldigvis kunne vi hurtigt konstatere,…

LÆS MERE

Nyt fra Kommunalbestyrelsen december 2018

26. december 2018

Budgetopfølgningen

Jammerbugt Kommune har gennemført anden budgetopfølgning 2018. Opfølgningen er lavet for alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået for indtægter og anlæg.

Budgettet viser tegn på et positivt regnskab for 2018 med et forventet overskud på…

LÆS MERE

Folketingskandidaten

16. december 2018


Henrik Jørgensen

Mobil +45 4193 7720

Byrådsmedlem Venstre Hjørring Kommune

Bestyrelseformand Vendsyssel Teater

Medlem af:

Økonomiudvalget

Næstformand Fritid, Kultur og Bosætningsudvalget

Bestyrelsesmedlem:

Hirtshals Havn

Hjørring Vandselskab

Hjørring…

LÆS MERE

Borgmesterens julehilsen

10. december 2018

I Jammerbugt Kommune har vi et slogan, der hedder, “vi går efter forskellen”.

Spejderbevægelsens stifter Lord Baden Powell havde en leveregel og et motto, der sagde “prøv at overlade verden lidt bedre til dine efterkommere, end du selv modtog den.

Se det handler i høj grad også om det at gøre en…

LÆS MERE

Nyt fra kommunalbestyrelsen november 2018

9. december 2018

41 nye almene boliger i Aabybrocentret 

I forbindelse med renoveringen og fornyelsen af Aabybrocentret bliver der opført nye boliger. Kommunalbestyrelsen har netop godkendt opførslen af de første 29 almene familieboliger og 12 ungdomsboliger i centret. Ud over nye boliger, betyder renoveringen også en forskønnelse…

LÆS MERE

Med Budget 2019 sættes der for alvor gang i finansieringen af Jetsmark Skolecenter

19. november 2018

Med Budget 2019 sættes der for alvor gang i finansieringen af Jetsmark Skolecenter – men der er også mange andre anlægsprojekter på programmet for 2019 og fremefter. 

Haller og fritidsfaciliteter får et løft

Der afsættes i årene 2019 og 2020 i alt 20 mio. kr. til renovering af Idrætscenter Jammerbugt…

LÆS MERE

Budget 2019 sætter yderligere turbo på Jammerbugt Kommunes Folkeskoler – med et mål om at være i top 20 i Danmark – Landdistriktsudviklingen prioriteres yderligere !

10. november 2018

Folkeskolen i top 20 – et vigtigt og fokuseret indsatsområde Jammerbugt Kommunes folkeskoler skal være blandt de 20 bedste i Danmark. Dette er et ambitiøst mål, og en forudsætning for at lykkes er, at lærerne føler sig værdsatte og tilfredse med de vilkår, de arbejder under, da lærerne er den mest betydningsfulde…

LÆS MERE

Budget 2019 er også et udtryk for et løft på ældreområdet

2. november 2018

Budget 2019 er også et udtryk for et løft på ældreområdet – og en fastholdelse af serviceniveauet på det voksne specialiserede område. 

Budgetløft til flere seniorer, rehabilitering og Det Nære Sundhedsvæsen

Den positive udvikling i demografien på seniorområdet medfører, at flere borgere modtager…

LÆS MERE

Budgetaftale 2019 for Jammerbugt Kommune: Hele Kommunalbestyrelsen står bag budgettet for 2019-22

30. oktober 2018

Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen har 8. september 2018 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2019-2022. Samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Borgerlisten står dermed bag aftalen.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i…

LÆS MERE

Borgmesteren informerer – Apropos Jammerbugt august 2018

28. oktober 2018

Fokus på folkeskolen

I skrivende stund er budgettet for 2019 godt på vej til endelig vedtagelse – og det glæder mig, for budget 2019 er i høj grad udtryk for kommunens strategi om at investere i de borgernære områder. 

Folkeskolen i top 20

Et af områderne, som Jammerbugt Kommune ønsker at styrke…

LÆS MERE