Vestkysten har en plan

3. april 2023

Af Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune

”Jeg har en plan”. Der er ikke mange danskere, som ikke ved, hvor den sætning stammer fra. Egon fra Olsenbanden har begejstret slynget ordene ud hver en Olsenbanden-film. I kun én af de 14 danske filmklassikere bliver planen udført vest for Storebælt - i filmen ”Olsenbanden i Jylland”. Resten af planerne eksekveres stort set i hovedstaden. 

Det minder om nutidens finansieringsbillede over statens prioritering af dansk turisme. Vestkysten har en udviklingsplan, der kan booste den økonomiske vækst og skabe levende lokalområder, hvor folk kan leve af og med turismen, men de statslige midler centreres øst for Valby Bakke. Det er en skæv balance, hvis det skal harmonere med det vækstpotentiale, der ligger i turisme.

Netop nu er erhvervsstøtteordningen, som hvert år er en del af finansloven, på vej på slankekur. Helt konkret skal erhvervsstøtten barberes ned med to milliarder kroner og samtidig, skal der gennem omlægning af støttesystemet sikres oprettelse af 4000 nye job. Derfor er det ekstra vigtigt at finde stetoskopet frem og lytte til, hvilket geografisk pengeskab turismegevinsten ligger i. 

Overnatningerne i Danmark talte i 2022 hele 62,9 millioner. Heraf udgjorde Vestkysten næsten en tredjedel med mere end 20 millioner overnatninger. Næsten 13 millioner af dem var tyskere, og det betyder, at 67 procent af alle tyske overnatninger i Danmark lander ved Vestkysten. Vestkystturismen er således også en vigtig drivkraft for dansk eksport. Ifølge Danmarks Statistik eksporterede dansk turisme sidste år for 61,9 milliarder kroner. De tyske turister stod for 21,3 milliarder kroner i omsætning. 

Politikerne vil gerne have flere arbejdspladser. Vestkystturismen kan levere og tiltrække både akademiske ressourcer samt aktivere mennesker, som ellers står uden for arbejdsmarkedet. Der er en generel jobskabelse i turismeerhvervet ved Vestkysten og i modsætning til storbyerne, så skal Vestjyderne faktisk leve både med og af turismen i fremtiden. 

Turismen handler om at skabe økonomisk aktivitet og levedygtige lokalsamfund. Væksttallene for de sidste fem til ti år understreger, at Vestkysten er rykket godt op på popularitetsskalaen, selv uden statsstøtte. Og der er et kæmpe udviklingspotentiale. Men der mangler kapacitet. Investeringerne er nemlig ikke fulgt med efterspørgslen, og der i de senere år primært investeret i storbyerne. Det betyder, at manglen på attraktive overnatningssteder er en barriere for vækst på Vestkysten. Et øget udbud af overnatningskapacitet og oplevelser af høj kvalitet er en forudsætning for at kunne tiltrække flere højtforbrugende turister og gøre det mere attraktivt at besøge Vestkysten hele året. 

Højtforbrugende turister er et af kernemålene i den nationale turismestrategi, men hvor der i strategien er masser af gode tanker og løse handlingsforslag, har vi i Partnerskabet for Vestkystturismen en konkret udviklingsplan klar til at blive realiseret. Med løsninger til de mange udfordringer ved Vestkysten og opskriften på, hvordan der skabes både vækst og arbejdspladser. 

Vestkysten er Danmarks største vækstcentrum for turisme med solid opbakning fra 10 vestkystkommuner, der satser benhårdt på en turismeudvikling, der skaber bæredygtige lokalområder. Med et skarpt fokus på sociale og økonomiske parametre. 

Vi har en plan, og den kræver hverken gummihandsker, cigar eller stetoskop. Politisk vilje, prioritering og intelligent investering er, hvad der skal til. Vestkystturismen opfylder regeringens ønske om, at den omlagte erhvervsstøtte skal være med til at skabe nye job. At øremærke 25 millioner kroner om året i 4 år til Partnerskab for Vestkystturisme på fremtidens erhvervsstøtteordning, ville være en klog investering, der skaber mønt i statskassen og holder Danmark i balance. Det bliver skidegodt!