Nyheder

2. juli 2017

Herunder finder du seneste læserbreve, indlæg og pressemeddelelser fra Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen, regionsrådsmedlemmer og folketingskandidaten.

Jammerbugt Kommune styrker sagsbehandlingen for børnehandicap yderligere

9. juli 2019

I Jammerbugt Kommune samarbejder vi målrettet med Socialstyrelsens Task Force for at styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. En indsats vi nu styrker yderligere med projekt ”Sammen om familien”. 

Over tre år modtager vi 2,5 mio. kr. fra Socialstyrelsen til at hjælpe familierne bedre i sagsbehandlingsforløbet.…

LÆS MERE

Flot regnskab for 2018

25. maj 2019

Jammerbugt Kommune aflægger endnu et flot regnskab for driftsåret 2018. 

Overskuddet på driften blev på hele 60 millioner, hvilket kommunalbestyrelsen anser for at være meget tilfredsstillende. 

Regnskabet dækker over nogle…
LÆS MERE

Bedre mobildækning på Gjøl

30. april 2019


Jammerbugt Kommune har formidlet et samarbejde, der kan føre til en ny 48 meter høj telekom-mast ved Gjøl Kraftvarmeværk. Dermed kan der blive bedre dækning…

LÆS MERE

Folkeskolen i Top 20 – lokale dialogmøder

24. marts 2019

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har afholdt kick-OFF møde for Folkeskolen i Top 20.

Et møde der blev fulgt op med et Elevrådstopmøde for Formænd og Næstformænd fra alle de kommunale skolers elevråd. På topmødet fik eleverne lov til at arbejde med de input, der kom frem på kick-OFF mødet, og de fik lov til at…

LÆS MERE

Limfjorden er en barriere

13. marts 2019

Ulla Astman, regionsrådsformand (S) og formand for Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu; Mogens Christen Gade, borgmester (V) i Jammerbugt Kommune og formand for Business Region North Denmark; Thomas Kastrup-Larsen, borgmester (S) i Aalborg Kommune; Peter Rindebæk, COO hos Bladt Industries og medlem af Regionalt Industripolitisk Udvalg…

LÆS MERE

Nyt fra Social- og Sundhedsudvalget

17. februar 2019

I Social- og Sundhedsudvalget har det store fokus i 2018 været, at få sundhed implementeret i alle dele og på tværs af Jammerbugt Kommunes forvaltninger. Det har været et spændende arbejde og det fortsætter i 2019, hvor vi kommer til at arbejde meget med Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik.

Der er lavet et…

LÆS MERE

Store satsninger og investeringer i Kultur, Fritid og landdistrikter i 2019

5. februar 2019

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget får et travlt forår, mange ting skal igangsættes i vores dejlige kommune. Med budgetaftalen for 2019 satses der i høj grad på udviklingen af Jammerbugt Kommune gennem i række investeringer i lokal udvikling, investeringer som har fokus på, at det er attraktivt at bo og bosætte sig i…

LÆS MERE

Budget 2019 – Velfærd og vækst !

3. februar 2019

Økonomiudvalget har et særligt ansvar for budgetlægningen – vi har nemlig både retten og pligten til at komme med et oplæg til et budget i balance – som  den øvrige Kommunalbestyrelse så skal tage stilling til. De seneste par år har vi efter at have lyttet til medarbejdere og de øvrige politiske udvalg valgt, at komme med et meget detaljeret…

LÆS MERE

Nytårsbetragtninger fra Børne- og familieudvalget

3. februar 2019

Som Formand for Børne- og Familieudvalget er der en hel del at glæde sig over i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.  

Vi opnormerer på Pædagoger i vuggestuer og børnehaver, så der bliver flere varme hænder til vores børn. Det er et ønske, vi har haft længe – men når det er sagt, så synes jeg også, det er vigtigt…

LÆS MERE

Nytårsbetragtninger fra Teknik og Miljøudvalget.

30. januar 2019

Af: Torben Sørensen

På sidste møde i Teknik og Miljøudvalget startede vi processen for udmøntning af budget 2019, som er vedtaget af alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Vi har, i budget 2019, haft fokus på mange ting som vedrører Teknik og Miljø området. F.eks. har vi, på grund af den positive udvikling på erhvervsområdet,…

LÆS MERE