Nyheder

2. juli 2017

Herunder finder du seneste læserbreve, indlæg og pressemeddelelser fra Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen, regionsrådsmedlemmer og folketingskandidaten.

Borgmesterens julehilsen

10. december 2018

I Jammerbugt Kommune har vi et slogan, der hedder, “vi går efter forskellen”.

Spejderbevægelsens stifter Lord Baden Powell havde en leveregel og et motto, der sagde “prøv at overlade verden lidt bedre til dine efterkommere, end du selv modtog den.

Se det handler i høj grad også om det at gøre en…

LÆS MERE

Med Budget 2019 sættes der for alvor gang i finansieringen af Jetsmark Skolecenter

19. november 2018

Med Budget 2019 sættes der for alvor gang i finansieringen af Jetsmark Skolecenter – men der er også mange andre anlægsprojekter på programmet for 2019 og fremefter. 

Haller og fritidsfaciliteter får et løft

Der afsættes i årene 2019 og 2020 i alt 20 mio. kr. til renovering af Idrætscenter Jammerbugt…

LÆS MERE

Budget 2019 sætter yderligere turbo på Jammerbugt Kommunes Folkeskoler – med et mål om at være i top 20 i Danmark – Landdistriktsudviklingen prioriteres yderligere !

10. november 2018

Folkeskolen i top 20 – et vigtigt og fokuseret indsatsområde Jammerbugt Kommunes folkeskoler skal være blandt de 20 bedste i Danmark. Dette er et ambitiøst mål, og en forudsætning for at lykkes er, at lærerne føler sig værdsatte og tilfredse med de vilkår, de arbejder under, da lærerne er den mest betydningsfulde…

LÆS MERE

Budget 2019 er også et udtryk for et løft på ældreområdet

2. november 2018

Budget 2019 er også et udtryk for et løft på ældreområdet – og en fastholdelse af serviceniveauet på det voksne specialiserede område. 

Budgetløft til flere seniorer, rehabilitering og Det Nære Sundhedsvæsen

Den positive udvikling i demografien på seniorområdet medfører, at flere borgere modtager…

LÆS MERE

Budgetaftale 2019 for Jammerbugt Kommune: Hele Kommunalbestyrelsen står bag budgettet for 2019-22

30. oktober 2018

Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen har 8. september 2018 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2019-2022. Samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Borgerlisten står dermed bag aftalen.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i…

LÆS MERE

”Fælles retning i nordjysk turisme”

4. juli 2018

Business Region North Denmark (BRN) har fredag 22. juni 2018 vedtaget en ny og ambitiøs, fælles nordjysk turismestrategi – ”Fælles retning i nordjysk turisme” – den sigter efter vækstpotentialer gennem fælles og koordinerede indsatser.

 

Turisme har stor betydning for vækst og beskæftigelse, og det…

LÆS MERE

Hvad nøler I efter?

14. juni 2018Af

Henrik Willadsen,
formand for Erhverv Hjørring,
og
Mogens Christen Gade,
formand for Business Region North Denmark


3500 nordjyske virksomheder opfordrer Folketinget til handling:

Hvad nøler I efter?

Erhvervslivet…

LÆS MERE

Nordjysk lægehelikopter bør placeres i Jammerbugt Kommune

1. juni 2018

Som borgmester i Jammerbugt Kommune vil jeg tillade mig at spille ind i den aktuelle debat om placeringen af en kommende nordjysk lægehelikopter. 

Der er flere grunde til, at den nye helikopter bør placeres i Jammerbugt Kommune.  

Gode, saglige grunde, som fremgår af den rapport med analyser og faglige anbefalinger,…

LÆS MERE

”TIL KAMP FOR NORDJYLLAND”

7. maj 2018

Af: Erik Løvind Andersen

”TIL KAMP FOR NORDJYLLAND” var overskriften for en spændende aften mandag den 30/4 i Sport og Kulturcenter Brovst med borgmestrene Arne Boelt (Socialdemokratiet) og Mogens Christen Gade (Venstre), der sammen udgør formandskabet for KKR (Kommunekontaktrådet for de 11 kommuner i Region Nordjylland).

Salen var…

LÆS MERE

Prioriter Nordjylland

15. april 2018

Politik er bl.a. at prioritere – når det gælder om at blive prioriteret har vi i Nordjylland ikke været særligt heldige – slet ikke når det gælder infrastruktur.

Valide tal dokumenterer, at kun en forsvindende lille del af Folketingets seneste mange års investeringer på dette område er tildelt Nordjylland.

Er det…

LÆS MERE

Udligning på Nordjysk

27. marts 2018

Af: Mogens Gade

Det er lykkedes de medier og de politikere, som ikke ønsker en udligningsreform at lægge så meget røgslør – så de der skal have penge nu slåsser indbyrdes – og de som skal aflevere sidder lige så stille og venter på, at ingenting kommer til at ske.

Det er trist – bl.a. for borgerne i Nordjylland, som…

LÆS MERE

I Nordjylland søger flest unge ind på en erhvervsuddannelse

23. marts 2018


LÆS MERE

Erhvervsjord tæt ved motorvejen.

21. marts 2018

Af: Lars Holt

I Nordjyske den 1. marts 2018 er der en artikel omhandlende et muligt nyt erhvervsområde ved Nørhalne. Af artiklen fremgår det helt rigtigt, at vi via den netop vedtagne Helhedsplan for Jammerbugt Kommune, har åbnet for muligheden af at etablere et sådant område.

Af…
LÆS MERE

Jammerbugt Kommune er et godt sted at være – også som medarbejder i folkeskolerne.

21. marts 2018

Af: Ulla Flintholm

I et læserbrev i Nordjyske 8. marts 2018, efterlyser formanden for Midtvendsyssel Lærerkreds, Kirsten Tranekær, at Jammerbugt Kommune sikrer rekruttering til vores folkeskoleer. Det gør hun ud fra en analyse, som siger, at antallet af ikke uddannede lærer i Jammerbugt Kommune i 2016 var 79 (svarende til…

LÆS MERE

Venskab på tværs af grænser

18. februar 2018

Den 2. februar 2018 vajede de tyske og polske flag sammen med Dannebrog ved rådhuset i Aabybro. Anledningen var et officielt besøg fra Jammerbugt Kommune tyske og polske venskabsbyer, Stadt Tornesch og Strzelce Krajenskie.  

Besøget var arrangeret for at markere og fejre, at det i år er 10 år siden, at Jammerbugt og…

LÆS MERE

Mogens Christen Gade bliver ny formand for BRN

13. februar 2018

Morgens Christen Gade (V) bliver ny formand for Business Region North Denmark (BRN) og skal dermed stå i spidsen for samarbejdet mellem de 11 kommuner og regionen de kommende fire år.

Fredag blev BRN`s nye formand officielt udpeget. Valget faldt på borgmester for Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade. Han…

LÆS MERE

Fakta? eller fakta!

31. januar 2018

Af: Ib Nellemann

John Hammers(JH) spalteplads i Nordjyske 10.01.2018 bliver brugt på uddrag af forskellige statistikker, som skal stille Jammerbugt Kommune og Mogens Gade i et dårligt lys. Tilsyneladende som om, at det er fakta. Der kunne der godt have været foretaget nogle faktatjek inden det fremlægges på disse sider. Men det…

LÆS MERE

Generalforsamling Venstre Pandrup 2018

13. januar 2018

LÆS MERE

Fortsat Liv i by og skole

11. januar 2018

Af: Mogens Christen Gade

Hvordan sikrer vi, at vores lokalsamfund ikke bare overlever, men også udvikler sig? Hvordan undgår vi at lukke og slukke for de lokale kommunale tilbud? Hvordan skaber vi fælles fodslag mellem kommune, lokale ildsjæle og andre aktører?

Det var spørgsmål som disse, Kommunalbestyrelsen tumlede med…

LÆS MERE

Generalforsamling Brovst 2018

11. januar 2018

LÆS MERE

Nytårsbetragtninger 2017 -18

10. januar 2018

Af: Mogens Christen Gade


Traditionen tro er årsskiftet anledning til at kaste et blik tilbage på året, der gik – og til at kigge frem mod det år, der venter: 2018. 

Endnu et godt år

LÆS MERE

Finanslovsaftale styrker kernevelfærden

10. januar 2018

Af Kristian Jensen, finansminister og næstformand for Venstre

Gode ting er værd at vente på. Derfor var det også værd at vente på den aftale om finansloven for 2018, som regeringen og Dansk Folkeparti fik vedtaget inden jul.

Selv om aftalen blev landet…

LÆS MERE

Helhedsorienteret indsats skal bryde den negative sociale arv

13. december 2017

Jammerbugt Kommune vil med en helhedsorienteret indsats for udsatte familier tænke i nye løsninger. Tilgangen rækker ud over det kommunale regi og ind i erhvervslivet, socialøkonomiske virksomheder, fritidslivet og det øvrige civilsamfund. Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilliget 10.644.000 kr. til…

LÆS MERE

Politiske poster på plads i Jammerbugt Kommune

8. december 2017

På det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde tirsdag aften blev de politiske poster endelig godkendt af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Som ventet fortsætter Mogens Christen Gade som borgmester fra 1. januar 2018. Nuværende 1. viceborgmester Anne-Mette Ulstrup, og nuværende 2. viceborgmester Jens Chr. Golding fortsætter ligeledes efter nytår.

Udvalgsposterne blev fordelt således:

Økonomiudvalget
Mogens Christen…

LÆS MERE

Tak til de 10.436 der stemte på os

3. december 2017

LÆS MERE

En kæmpe TAK for den store støtte

27. november 2017

Af: Jane Koller

En kæmpe TAK for den store støtte, jeg har fået i min valgkamp. Er virkelig ked af, at jeg sammen med jer, ikke kan få min indflydelse i kommunalbestyrelsen. Jeg har kæmpet for det, jeg tror på. Jeg er stolt over, at kunne sætte fokus på ideologi og værdier. Jeg er stolt over at jeg igennem hele valgkampen har vist…

LÆS MERE

Sårbare unge

19. november 2017

Af: Inger Dueholm

Flere og flere unge lider under angst og depression. For de flestes vedkommende oplever de dagligt følelsen af ikke at være gode nok, dygtige nok, pæne nok, ambitiøse nok – et lavt selvværd, som forhindrer dem i at deltage aktivt både i skolen og i fritidsaktiviteter.
Det lave selvværd gør, at selv den…

LÆS MERE

Stifindere frem for fejlfindere

18. november 2017

Af: Mogens Gade

Det mest skræmmende i valgkampen udover de mange ubehagelige personangreb er naturligvis manglen på politiske visioner, den tvivlsomme og golde fejlfinding er helt uden visioner.

Der skrives fornyelse uden, at det på noget tidspunkt bliver defineret hvad det betyder.

Venstres Valgprogram…

LÆS MERE

Der er godt nok lys i vinduerne

12. november 2017

Af: Mariane Andersen

Der er mange ting at glæde sig over som beboer i Jammerbugt kommune, herunder dagligt at betragte Birkelse/Ryås udvikling.

Når jeg bemærker Ulvskovskolen, flyver mine tanker tilbage til for fire år siden, hvor der var opsejling til lukning af skolen. Mange var meget bekymrede over,…

LÆS MERE

Madaffald som gødning

12. november 2017

Af: Pia Hjorth

Vores landbrug skal vi støtte op om , det være sig både økologisk eller konventionelt.

Men hvis vi fortsat vil udvide det økologiske areal meget mere i Danmark, så får vi brug for organisk affald

fra byerne. Det skal omsættes til gødning til de landmænd der ikke selv har staldgødning fra dyrehold.

Der…

LÆS MERE

Plejeopgaven i Jammerbugt

12. november 2017

Af: Palle L. Nielsen

Mange ældre lever i dag et godt og nogenlunde værdigt liv.  

Der er også mange ældre, hvor det værdige ældre liv er udfordret, trods vi lever i et velfærdssamfund. Disse medborgere har vi en særlig forpligtelse til at hjælpe. Når de ældre bliver visiteret…

LÆS MERE

Et dilemma, hvor man afhængig af indfaldsvinklen

11. november 2017

Af: Lars Holt

En af de ting vi oftest som politikker hører, at borgerne kritiserer er vores lokalplaner.

De kritiske bemærkninger fremkommer typisk på baggrund af enten, at vi som kommune giver for mange dispensationer fra de gældende lokalplaner, eller at der ikke kan opnås godkendelse af et projekt med…

LÆS MERE

Værdighed og troværdighed

11. november 2017

Af: Morten Grønborg Larsen, Formand for Venstre i Jammerbugt Kommune

Tonen, som flere partier og lister bruger i denne valgkamp, er ved at blive ret skinger. Både vores borgmesterkandidat Mogens Gade og den samlede kommunalbestyrelse står for skud i øjeblikket. Kommunalbestyrelsen har opnået en sund økonomi for…

LÆS MERE

Samarbejde skal der til

10. november 2017

Af: Mogens Gade

Jammerbugt Kommune blev startet op med ønsket om bredest muligt politisk samarbejde – og det har været målet lige siden. Det brede samarbejde skaber politisk og økonomisk stabilitet til glæde for borgerne, medarbejderne og Jammerbugt Kommune. De to seneste års budgetforlig, hvor alle kommunalbestyrelsens…

LÆS MERE

Det gode seniorliv

10. november 2017

Af:Erik Løvind Andersen

Tilværelsen er en udfordring med muligheder – også for os som ældre medborgere.

Enkelte af os kan stadig klare et maratonløb, mens andre må tage det mere med ro. Nogle af os er stadig i arbejde, mens andre indretter sig på andre måder. Nogle af os er stadig raske, mens andre har problemer…

LÆS MERE

Børn og unge er vores fælles fremtid

10. november 2017

Af: Jane Koller

Som mor vil man sit barn det bedste.  Jeg vil mere end det. Jeg vil alle børn og unge det bedste. Derfor har jeg igennem mange år været en del af Saltum Ude skoles skolebestyrelse og derfor ønsker jeg også at træde ind i Kommunalbestyrelsen. 

Nogle børn kommer nemt til læring andre har sværere ved at tilegne…

LÆS MERE

Tak til landdistrikterne

8. november 2017

Af: Christian Hem

Landdistrikterne i Jammerbugt Kommune og de borgere, der bor der, er en kæmpe ressource for udviklingen af Jammerbugt Kommune. Hver dag ydes der en stor indsats for at sikre udvikling i kommunens landsbyer - dette naturligvis til glæde for de borgere, der bor i landsbyerne, men også for kommunen som helhed.…

LÆS MERE

Folkeskolen - også fremtidens skole!

5. november 2017

Af: Jens Jungersen

Folkeskolen skal løse en stor opgave - gøre børnene klar til et voksenliv / arbejdsmarked, hvor udviklingen går meget hurtigt - tænk blot på den digitale udvikling, der sker lige nu!

Forudsætningen for at gøre børnene klar, tror jeg, er den samme, som den altid har været, nemlig at børnene trives…

LÆS MERE

Det gode Ældreliv

5. november 2017

Af: Mogens Gade

For Jammerbugt Venstre handler det gode ældreliv om Tryghed – Tryghed for de ældre og deres pårørende – såvel i eget hjem som på plejecenter.

Venstre vil sikre at plejecentrene får mulighed for selv at fremstille mad – såfremt det enkelte plejecenter vælger at prioritere dette.

Vi vil sikre brugernes…

LÆS MERE

Højere prioritering af de kommunale tilbud til pårørende med demenssygdom i Jammerbugt Kommune.

4. november 2017

Af: Palle L. Nielsen

Lige nu lever 85.000 patienter og 400.000 pårørende med en demenssygdom, og antallet vil stige kraftigt i de kommende år.

I 2020 vil der således være mere end 100.000 mennesker med en demenssygdom. I min egen familie har jeg haft det meget tæt…

LÆS MERE

Yderligere decentralisering og digital borgerservice via IT i Jammerbugt Kommune

1. november 2017

Regeringens tvangsdigitalisering er trådt i kraft og alle borgere skal nu kunne modtage elektronisk post uanset, om de har en PC og adgang til nettet eller ej.

Det betyder, at alle ældre borgere eller svage borgere it mæssigt, som ikke har kompetencer til at anvende den stigende digitalisering…

LÆS MERE

Stor tilfredshed med at bo i Jammerbugt Kommune

1. november 2017

Ifølge Exometric og Kuben Managements rapport fra oktober 2017 ”Markedsindsigt i de danske kommuners udvikling”, ligger Jammerbugt Kommune i top-tyve over borgernes tilfredshed med bopælskommune.

Jammerbugt Kommune klarer sig ganske pænt i Exometric og Kubens Managements rapport. Og når det kommer til, hvor tilfredse…

LÆS MERE

Unges mulighed for uddannelse

31. oktober 2017

Af: Christian Hem

De unge er fremtidens resurse, det ved de unge godt, og det ved kommunalbestyrelsens medlemmer også. Derfor er det naturligt, at de unge sikres mulighed for uddannelse -  med dygtige lærer, et godt fagligt indhold, samt en variation af muligheder for uddannelse, hvad enten man er til en gymnasial uddannelse,…

LÆS MERE

Et godt skoleliv for alle

31. oktober 2017

Af: Inger Dueholm

I Jammerbugt Kommune har vi folkeskoler i alle størrelser, fra de mindste skoler med under 100 elever til Aabybro Skole med over 1000 elever. Vi kan frit vælge den skole, vi mener passer bedst til netop vore børn – og vi har oven i købet mulighed for at vælge en friskole,…
LÆS MERE

Nytænkning

27. oktober 2017

Af: Palle L. Nielsen

Jammerbugt Kommune er faktuelt den kommune i Nordjylland, der har fleste turister og overnatninger bortset fra Aalborg. Der har været over 4.000.000 overnatninger og endagsbesøgende jf. seneste opgørelse fra 2016, og der er en vækst på 3,7%.…

LÆS MERE

Senior-bofællesskabet – ja, tak.

27. oktober 2017

Jeg vil gerne være med til at fremme senior bofælleskaber i Jammerbugt Kommune. Jeg tror på at fremtidens boformer for ældre bla. er senior bofællesskabet. Senior bofællesskaber skal være et tilbud blandt andre boformer for ældre. Jeg kan forestille mig attraktive miljøer, hvor miljøerne selvfølgelig er handicapvenlige, og nemmere at…

LÆS MERE

Bedre vilkår til at tage flere lærlinge ind i virksomheder.

26. oktober 2017

Af: Pia Hjorth

Danmark skal være bevidst om at erhvervslivet skal have bedre vilkår til at tage flere lærlinge ind i deres virksomheder.

Der skal ske noget drastisk på den front så der igen vil blive uddannede at vælge imellem til virksomhederne. Folket der udfører godt håndværk. Jeg mener adgangskravene skal lempes til…

LÆS MERE

Mød Søren Gade på Fjerritslev Kro

24. oktober 2017

LÆS MERE

Mød også Venstres borgmesterkandidat Mogens Gade og regionsrådskandidat Otto Kjær Larsen til Messen i Pandrup

23. oktober 2017

LÆS MERE

Ja til friplejehjem.

22. oktober 2017

Af: Christian Hem

I nordjyske spørger Else Frost indtil om vi politikere går ind for et fri plejehjem i Hune.

Som politiker og som menneske går jeg ind for en værdig og respektfuld pleje på plejecentrene, hvad enten de er kommunale drevet, drives af private leverandører, eller om det er et fri plejehjem. Ligeledes bakker…

LÆS MERE

Værn meget mere om landbruget og dets følgeindustri

22. oktober 2017

Af: Palle L. Nielsen

Yderligere udvikling af rammevilkår og behandlingstider for erhvervslivet skal der til. Hvorfor støtte og værne om et landbrug, som et centralt erhverv for Jammerbugt Kommune ??? 

I en kommune som Jammerbugt, hvor meget store arealer er opdyrket af landbrug, må…

LÆS MERE

Frustrationen over at markerne står under vand ved Ryå

19. oktober 2017

Af. Jane Koller

Tak til den frustrerede landmand Erik Møller Gade for dit indlæg i Pandrup Lokalavis den 26. september.

 Frustrationen over at markerne står under vand ved Ryå. En frustration jeg kender alt for godt fra den tid vi selv drev landbrug. Oversvømmelse som betyder, at landmændene mister deres afgrøder og vandmiljøet…

LÆS MERE

Glem ikke landsbyerne!

19. oktober 2017

Af. Inger Dueholm

I Helhedsplan17 står der, at Jammerbugt Kommune skal være en attraktiv bosætningskommune og at ”Vi vil tiltrække flere børnefamilier, særligt 25-35 årige, samt flere seniorer”. God plan! Men det kræver, at der ikke kun sker byudvikling i de 8 største byer, men fx også i Ingstrup, hvor der i øjeblikket er en stigning…
LÆS MERE

Politik handler om personer

18. oktober 2017

LÆS MERE

Renovering af Saltum Skole

18. oktober 2017

Af Torben Toft Sørensen, næstformand i Teknik og miljø (V) Jammerbugt, Ingstrupvej 44, Vester Hjermitslev, 9700 Brønderslev

 

Endelig vedtagelse af budget 2018; et budget der har positive afsmitninger mange steder i Jammerbugt kommune. Specielt i den nordlige del af kommunen, synes jeg, vi bør være glade.

Der…

LÆS MERE

Hyldest til lærerne

16. oktober 2017

Af: Jane Koller

Den 5. oktober er det lærernes dag over hele verden. Denne dag, hvor lærere bliver anerkendt for deres store og gode arbejde, og for den enorme betydning de har for samfundet. De er med til at bidrage til at udvikle og forme fremtidens borgere. Igennem tiden er deres virke blevet mere bredt. De varetager mange flere…

LÆS MERE

Vandværksbestyrelser

16. oktober 2017

Af: Lars Holt

Under overskriften SF: Vandværker skal teste, gør Frank Østergaard (FØ) sig her i avisen den 6. oktober til talsmand for at vi i Jammerbugt Kommune skal pålægge vandværkerne i kommunen nye tests på vores drikkevand.

Det står naturligvis SF frit at have denne mening og også at tage punktet…

LÆS MERE

Vækst og Velfærd

16. oktober 2017

Af: Mogens Gade

Vækst og velfærd er hinandens forudsætninger. Vi er i den heldige situation, at vi netop bliver flere indbyggere, at erhvervslivet skaber flere arbejdspladser og at turisterhvervet genererer flere overnatninger og, at der aldrig har været mere liv i lokalsamfundene end netop nu.

Vi ønsker at servicere…

LÆS MERE

Børn – ældre og Skole

16. oktober 2017

Af: Mogens Gade

Vi ønsker så decentrale løsninger som muligt – vi er garant for børnepasning med valgmuligheder – så decentralt som det fungerer nu med lidt flere voksne.

På samme måde er vi garant for en fortsættelse af Projekt Liv i By og Skole- vi er imponerede over det store lokale engagement og den positive måde skolerne spiller…

LÆS MERE

VÆLG JAMMERBUGT TIL DIN PRAKSIS

11. oktober 2017


I kampen for at komme det dalende antal læger i Jammerbugt Kommune til livs, inviterer kommunen nu kommende praktiserende læger på rundtur. Her vil kommunen vise lægerne, hvordan de kan etablere sig som praktiserende læge i Jammerbugt.   

Midt i naturen tæt på Aalborg – sådan inviterer Jammerbugt…

LÆS MERE

20 mio. mere til ældre

8. oktober 2017

Af: Christian Hem

Jammerbugt kommunes budget vil blive vedtaget på kommunalbestyrelses mødet i oktober - denne gang med en markant forøgelse på ældreområdet. Budgettet lægger op til en udvidelse på 4 områder.

Plejecentrene fik i 2017-budgettet tilført 4 mio. Dette øges i 2018-budgettet til 7. mio. Det er en klar investering…

LÆS MERE

Tomme Løfter og Tyk Valgflæsk

3. oktober 2017

Nej, Ellers Tak. Her knap to måneder før kommunalvalget er ovennævnte menu igen kommet på spisekortet.

Det er helt utroligt hvad der kan klares i løbet af få måneders valgkamp – det er vel i bund og grund i valgkampene hvor politikere lover i øst og vest, at tillidsbruddet mellem befolkningen og politikerne opstår.

Jeg…

LÆS MERE

NY SKOLE i PANDRUP

22. september 2017

Af: Christian Hem

En ny skole i Pandrup, har nogle spændende perspektiver og visioner i forhold til sammenhængs- kraften mellem Pandrup, Kaas og Moseby.

Pandrup har som hovedby i dag en skole fra 0. til 3. klassetrin, hvilket efter min opfattelse ikke er optimalt, denne udforing vil en ny skole også kunne løse. Derfor…

LÆS MERE

Yoga på Saltum Plejehjem!

22. september 2017

I onsdag var jeg på besøg på Saltum Plejehjem til deres ugentlige motionstime. I dag var det yoga, der var sat på programmet og i denne egenskab som yogainstruktør var jeg budt ind.  En fornøjelse, at opleve lysten til at røre sig trods af smerter og funktion nedsættelse.

Jeg valgte i denne time at sætte fokus på vores vejrtrækning.…

LÆS MERE

Politiker i arbejdstøjet

16. september 2017

Af: Christian Hem

Jeg tillader mig endnu engang, at henvise til Flemming Jansens indlæg bragt i Nordjyske.

I indlægget henleder Jansen opmærksomheden på manglende tribune til tilskuerne på Jetsmark Stadion. Her er det en glæder for mig som medlem af udvalget for Kultur-Fritid og Landdistrikter, at oplyse Jansen om, at…

LÆS MERE

Svar til Jansen

16. september 2017

Af: Christian Hem

Jeg ser mere positivt på udviklingen for Pandrup end Flemming Jansens giver udtrykker i sine indlæg i Nordjyske hvor han udtrykker, at det hjul der er omdrejningspunkt for udviklingen i Pandrup er punkteret.

Samtid er jeg ærgerlig over, at en tidligere politiker og Borgmester der kender udforinger i det…

LÆS MERE

Det gode børneliv

14. september 2017

Antallet af nyfødte børn er stigende i Jammerbugt Kommune - det er glædeligt!

I Venstre er vi optaget af "det gode børneliv". Det skal være trygt og godt at være barn i vores kommune.

Venstre arbejder for en bred vifte af pasningstilbud - du skal som forælder kunne vælge det tilbud, der passer bedst til din familie.…

LÆS MERE

Ingen grundlag for indledning af efterforskning

11. september 2017

Nordjyllands Politi har besluttet ikke at indlede en efterforskning efter en gruppe forældre til handicappede børn i Jammerbugt Kommune anmeldte politikere og embedsmænd i Jammerbugt Kommune.  

I juli 2017 blev tre embedsmænd, borgmester Mogens Gade, formand for Børne- og Familieudvalget Jens Jungersen samt Kommunalbestyrelsen…

LÆS MERE

Virksomhederne trives i Jammerbugten

11. september 2017

Virksomhederne har givet deres mening til kende. Og de er rigtig godt tilfredse med erhvervsklimaet i Jammerbugt Kommune, som på landsplan rangerer som nr. 19.

Det er DI, der igen i år har foretaget en tilfredshedsundersøgelse af den service og de forhold, kommunerne byder de lokale virksomheder. 96 kommuner har deltaget…

LÆS MERE

Jammerbugt Kommune har fortsat positiv vækst i turismeovernatninger

18. august 2017

Jammerbugt er attraktiv for danskere og nordmænd. 

Første halvår af 2017 viser en fremgang på 2,4 % i Jammerbugten (Tallene er excl feriehusovernatninger, som først opgøres senere)

Væksten er primært drevet af overnatninger på hoteller og feriecentre, og det er hovedsageligt de norske og danske gæster, der opleves fremgang…

LÆS MERE

EN RIGTIG GOD DAG FOR SALTUM SKOLEDISTRIKT

13. august 2017

Af. Torben Sørensen

Torsdag den 22. juni var en rigtig god dag for Saltum skoledistrikt.

En enig kommunalbestyrelse besluttede, at sætte arbejdet med renovering af Saltum skole i gang. Der er afsat en ramme på 10 millioner til renovering af skolen.

Der er en lang ønskeliste fra skolen, om renovering af fællesrum…

LÆS MERE

En meningsfyldt sommer på plejehjemmet.

8. august 2017

Af: Jane Rødbro Koller

Sommeren igennem har jeg kunnet læse i lokalavisen, om Saltum plejehjems mangfoldige sommeraktiviteter. Lige fra en uge i sommerhus til grill i haven.

Det er virkelig en stor fornøjelse at læse, at personalet tænker ud af boksen og bidrager til, at beboerne kan få oplevelser og dermed livskvalitet.…

LÆS MERE

Vi er 38.670 indbyggere

8. august 2017

Fra tid til anden skrives der debatindlæg om hvor mange vi er- hvor vi kommer fra og om udviklingen. I denne byrådsperiode er vi blevet flere indbyggere. De seneste 4 kvartaler har der været en forbedring af fødselstallet, men der er samlet set fortsat lidt flere dødsfald end fødsler – så det er den positive nettotilflytning der er årsag…

LÆS MERE

Opfordring til handling

22. juli 2017

Der mangler læger i Fjerritslev, og situationen er alvorlig.
Derfor vil vi gerne opfordre Region Nordjylland og Jammerbugt Kommune til øjeblikkelig handling.
Vi forestiller os, at vi kan samles bredt – også politisk, og vi forestiller os, at vi i fællesskab kan afholde en dag, hvor vi præsenterer lokalområdet for potentielt…
LÆS MERE

Kan det virkelig passe – Nej det kan det ikke!

18. juli 2017

Af: Jens Jungersen

D. 13. juli har Louise Smit Jensen et debatindlæg om normeringerne i vore dagtilbud i Jammerbugt Kommune. Louise glemmer i sit indlæg at fortælle, at de tal hun benytter, fremgår af en rapport, KORA har udarbejdet, og tallene stammer fra 2014.

Louise glemmer helt at fortælle hvad der er sket siden…

LÆS MERE

Vi kan ikke holde til at lukke landbruget

11. juli 2017

Af Borgmester Mogens Gade, samt en række af borgmestrene i Limfjordskommunerne.

I landkommuner som vores skal der kæmpes for hver eneste arbejdsplads og for at holde virksomhederne i gang.

Det er derfor skræmmende udsigter, når en ny rapport fra landbrugets videncenter, SEGES, forudser, at landbruget omkring Limfjorden…

LÆS MERE

Millionbevilling til udvikling af produktionserhvervet i Jammerbugt Kommune

2. juli 2017

Jammerbugt Kommune har netop sikret sig tilsagn om midler til et projekt, der skal sikre, at blandt andet produktions- og underleverandør virksomheder gennem målrettede innovationsforløb får tilført viden og kompetencer til at implementere og udnytte avanceret og intelligent produktionsteknologi. Projektet skal skabe nye virksomheder,…

LÆS MERE

3. VESTLIG LIMFJORDSFORBINDELSE NU –TAK

2. juli 2017

Af: Mogens Gade

En tredie Vestlig Limfjordsforbindelse er ikke bare en nødvendighed – den er en god investering. Blandt store Statslige infrastrukturinvesteringer er den tredje Vestlige Limfjordsforbindelse en af dem der giver størst forrentning af investeringen.

Vi har brug for en 3. Limfjordsforbindelse nu – Det er vigtigt for…

LÆS MERE

POSITIV UDVIKLING I BEFOLKNINGSTILVÆKSTEN I JAMMERBUGT KOMMUNE

2. juli 2017

Af: Mogens Gade

Flere børnefødsler og mange tilflyttere betyder en positiv udvikling i befolkningstilvæksten i Jammerbugt Kommuner. 

De første måneder af 2017 bekræfter den stabile befolkningstilvækst, som Jammerbugt Kommune har oplevet gennem længere tid. De seneste tal fra 1. maj 2017 viser, at der nu bor 38.648 personer i Jammerbugt…

LÆS MERE

FLERE NYE BYGGEGRUNDE I PANDRUP

2. juli 2017

Af: Christian Hem og Bøje Holmsgaard

Som politikere fra den nordlige del af Jammerbugt Kommune har det været helt naturligt at kæmpe for bosætning og udvikling af Pandrup, som en af kommunens 4 handelsbyer. Dette har der naturligvis været god opbakning til i Venstres gruppe.

Først skabte vi rammerne for udvikling…

LÆS MERE

FORSKØNNELSE AF VORE VEJE

2. juli 2017

Alting springer ud i naturen i denne tid, alting grønnes og der bliver så smukt i hele vore dejlige Jammerbugt Kommune.

Det gælder også vore asfaltveje, som igennem mange år nok har været lidt for meget ramt af vore sparekrav. Det er et sted, der er nemt og spare på, der går nogle år inden det rigtig bliver synligt.

I den…

LÆS MERE