Nyt fra Kommunalbestyrelsen – marts 2023

3. april 2023

Salgspriser for arealer til bolig- og erhvervsformål

Hvert år tager Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune stilling til salgspriserne for de kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål. Priserne skal ifølge reglerne omkring offentlige udbud være den højst mulige og som minimum markedsprisen.

Priser på boligarealer

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde de nuværende priser for kommunens udbudte parcelhusgrunde. Kvadratmeterprisen varierer fra 120 kr./m2 til 945 kr./m2.

Jammerbugt Kommune har i øjeblikket i alt 101 parcelhusgrunde i udbud, hvoraf flere er reserverede. Grundene er bredt fordelt i Jammerbugt Kommune; i Arentsminde, Brovst, Halvrimmen, Skovsgaard, Fjerritslev, Kaas, Moseby, Pandrup, Saltum, Vester Hjermitslev, Biersted og Aabybro. Der bliver desuden arbejdet på en ny udstykning i Ingstrup, som endnu ikke er prissat.

Alle Jammerbugt Kommunes ledige parcelhusgrunde kan findes på kommunens hjemmeside: https://www.jammerbugt.dk/service-og-selvbetjening/borger/bolig-og-byggeri/grunde-til-salg/

Priser på erhvervsarealer

Jammerbugt Kommune har ledige erhvervsgrunde i både Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den generelt fastsatte pris for erhvervsgrunde i Jammerbugt Kommune fortsat skal være 40 kr./m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Arealer i Teknologiparken i Aabybro udbydes dog til højere priser. Der er f.eks. i øjeblikket udbudt et areal til 200 kr./m2 ekskl. moms. Derudover har Kommunalbestyrelsen besluttet, at erhvervsarealerne i udbud på Høgårdsvej i Aabybro skal udbydes til 220 kr./m2 ekskl. moms.

Alle Jammerbugt Kommunes ledige erhvervsgrunde kan findes på kommunens hjemmeside: https://www.jammerbugt.dk/vores-kommune/vaekst-jammerbugt-dit-lokale-erhvervskontor/ledige-erhvervslokaler-i-jammerbugt-kommune/oversigt-over-ledige-erhvervslokaler-i-jammerbugten/

 Borgerrådgiverens første årsberetning

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om at ansætte en borgerrådgiver i Jammerbugt Kommune, blev det vedtaget, at borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til Kommunalbestyrelsen.

Den første årsberetning fra kommunens borgerrådgiver, Jane Jakobsen, er nu blevet udarbejdet og er netop blevet politisk behandlet i Kommunalbestyrelsen. Årsberetningen giver et positivt billede af borgerrådgiverens samarbejde med både borgere og forvaltninger.

Borgerrådgiverens årsberetning gælder for de sidste 5 måneder af 2022, da borgerrådgiveren tiltrådte sin stilling 1. august 2022. Borgerrådgiveren har i disse måneder fået 34 borgerhenvendelser.

I forbindelse med vejledning af borgerne er borgerrådgiveren blevet mødt med positive tilkendegivelser fra borgerne, som er glade for muligheden for at kunne modtage vejledning fra borgerrådgiveren et neutralt sted, hvor deres oplysninger kun videregives, hvis de samtykker hertil. Borgerne henvender sig til borgerrådgiveren, hvis de eksempelvis har mistet overblikket over deres sag, eller hvis kommunikationen med kommunen er gået skævt.

Borgerrådgiveren fører løbende tilsyn med kommunens administration, eksempelvis i form af møder med forvaltningerne, og både borgerrådgiveren og forvaltningerne er positive over samarbejdet. På baggrund af de tendenser, der har vist sig, er borgerrådgiveren kommet med nogle få opmærksomhedspunkter – herunder bl.a. at have opmærksomhed på sagsbehandlingstider og på sprogets betydning i afgørelser og i kontakten med borgerne.

Borgmester Mogens Christen Gade ser med tilfredshed på borgerrådgiverens årsberetning og funktion:

”Jeg er tilfreds med, at både borgere og medarbejdere i Jammerbugt Kommune har taget godt imod borgerrådgiveren, og i 2023 fortsætter arbejdet med fokus på, at alle bidrager til den bedst mulige sagsbehandling for vores borgere,” udtaler borgmesteren.