Højere prioritering af de kommunale tilbud til pårørende med demenssygdom i Jammerbugt Kommune.

4. november 2017

Af: Palle L. Nielsen

Lige nu lever 85.000 patienter og 400.000 pårørende med en demenssygdom, og antallet vil stige kraftigt i de kommende år.

I 2020 vil der således være mere end 100.000 mennesker med en demenssygdom. I min egen familie har jeg haft det meget tæt inde på livet.  

Demens skyldes en sygdom i hjernen og kan forekomme hos voksne i alle aldre, men er hyppigst hos ældre. Et typisk sygdomsforløb løber over

3 – 10 år inden døden indtræffer. Indtil da er demenspatienten dybt afhængig af de kommunale tilbud, som jeg muligt kommende kommunalbestyrelsesmedlem,

ønsker opprioriteret. Jeg foreslår, en kommunal garanti for sundhedsfagligt personale, tilbud om vedligeholdelsestræning for den demente samt hjælp til transport.

Det gode familieliv

4. november 2017

Af: Erik Løvind Andersen

Familien er et vigtigt netværk og ressource – også i vores lokalsamfund. Det er herfra demokratiet har sit udgangspunkt, hvor børnene og de unge udvikler sig til borgere, der skaber relationer videre ud i samfundet. Det er afgørende for familiens trivsel, at der er livskvalitet og nærvær mellem…

LÆS MERE