Nyheder

2. juli 2017

Herunder finder du seneste læserbreve, indlæg og pressemeddelelser fra Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen, regionsrådsmedlemmer og folketingskandidaten.

Store satsninger og investeringer i Kultur, Fritid og landdistrikter i 2019

5. februar 2019

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget får et travlt forår, mange ting skal igangsættes i vores dejlige kommune. Med budgetaftalen for 2019 satses der i høj grad på udviklingen af Jammerbugt Kommune gennem i række investeringer i lokal udvikling, investeringer som har fokus på, at det er attraktivt at bo og bosætte sig i…

LÆS MERE

Budget 2019 – Velfærd og vækst !

3. februar 2019

Økonomiudvalget har et særligt ansvar for budgetlægningen – vi har nemlig både retten og pligten til at komme med et oplæg til et budget i balance – som  den øvrige Kommunalbestyrelse så skal tage stilling til. De seneste par år har vi efter at have lyttet til medarbejdere og de øvrige politiske udvalg valgt, at komme med et meget detaljeret…

LÆS MERE

Nytårsbetragtninger fra Børne- og familieudvalget

3. februar 2019

Som Formand for Børne- og Familieudvalget er der en hel del at glæde sig over i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.  

Vi opnormerer på Pædagoger i vuggestuer og børnehaver, så der bliver flere varme hænder til vores børn. Det er et ønske, vi har haft længe – men når det er sagt, så synes jeg også, det er vigtigt…

LÆS MERE

Nytårsbetragtninger fra Teknik og Miljøudvalget.

30. januar 2019

Af: Torben Sørensen

På sidste møde i Teknik og Miljøudvalget startede vi processen for udmøntning af budget 2019, som er vedtaget af alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Vi har, i budget 2019, haft fokus på mange ting som vedrører Teknik og Miljø området. F.eks. har vi, på grund af den positive udvikling på erhvervsområdet,…

LÆS MERE

Borgmesterens julehilsen

10. december 2018

I Jammerbugt Kommune har vi et slogan, der hedder, “vi går efter forskellen”.

Spejderbevægelsens stifter Lord Baden Powell havde en leveregel og et motto, der sagde “prøv at overlade verden lidt bedre til dine efterkommere, end du selv modtog den.

Se det handler i høj grad også om det at gøre en…

LÆS MERE

Med Budget 2019 sættes der for alvor gang i finansieringen af Jetsmark Skolecenter

19. november 2018

Med Budget 2019 sættes der for alvor gang i finansieringen af Jetsmark Skolecenter – men der er også mange andre anlægsprojekter på programmet for 2019 og fremefter. 

Haller og fritidsfaciliteter får et løft

Der afsættes i årene 2019 og 2020 i alt 20 mio. kr. til renovering af Idrætscenter Jammerbugt…

LÆS MERE

Budget 2019 sætter yderligere turbo på Jammerbugt Kommunes Folkeskoler – med et mål om at være i top 20 i Danmark – Landdistriktsudviklingen prioriteres yderligere !

10. november 2018

Folkeskolen i top 20 – et vigtigt og fokuseret indsatsområde Jammerbugt Kommunes folkeskoler skal være blandt de 20 bedste i Danmark. Dette er et ambitiøst mål, og en forudsætning for at lykkes er, at lærerne føler sig værdsatte og tilfredse med de vilkår, de arbejder under, da lærerne er den mest betydningsfulde…

LÆS MERE

Budget 2019 er også et udtryk for et løft på ældreområdet

2. november 2018

Budget 2019 er også et udtryk for et løft på ældreområdet – og en fastholdelse af serviceniveauet på det voksne specialiserede område. 

Budgetløft til flere seniorer, rehabilitering og Det Nære Sundhedsvæsen

Den positive udvikling i demografien på seniorområdet medfører, at flere borgere modtager…

LÆS MERE

Budgetaftale 2019 for Jammerbugt Kommune: Hele Kommunalbestyrelsen står bag budgettet for 2019-22

30. oktober 2018

Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen har 8. september 2018 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2019-2022. Samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Borgerlisten står dermed bag aftalen.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i…

LÆS MERE

”Fælles retning i nordjysk turisme”

4. juli 2018

Business Region North Denmark (BRN) har fredag 22. juni 2018 vedtaget en ny og ambitiøs, fælles nordjysk turismestrategi – ”Fælles retning i nordjysk turisme” – den sigter efter vækstpotentialer gennem fælles og koordinerede indsatser.

 

Turisme har stor betydning for vækst og beskæftigelse, og det…

LÆS MERE