Valgprogram 2013

2. juli 2017

Mod Nye Mål
Venstre i Jammerbugt Kommune valgprogram
til Kommunalvalget 19. november 2013


Valgprogrammet er her delt op i de forskellige emner, således at du kan vælge at se netop de områder der interesserer dig. 

Indledning.
Underemner: Vision og Værdier.

1. Fremskridtet forudsætter, som hidtil, politisk stabilitet med heraf følgende økonimisk stabilitet og forsatte årlige overskud på driften.

2. Fremskridtet forudsætter, at vi, som hidtil, har fokus på ældreområdet, børnepasning og folkeskolen, så disse udvikles i forhold til borgernes behov.

3. Fremskridtet forudsætter et højere uddannelses- og kompetenceniveau generelt og, at flere unge i Jammerbugt Kommune gennemfører en undomsuddannelse.

4. Femskridter forudsætter flere indbyggere.
Underemner: Bosætning, Infrastruktur, Fritidslivet, Det frivillige sociale arbejde, Miljø - grøn kommune, Integration, Kunst og Kultur.

5. Fremskridtet forudsætter flere arbejdspladser i de private virksomheder, herunder i landbruget.
Underemner: Arbejdsmarkedet, Landbrug, Kommunal organisation og Rammevilkår.

6. Fremskridtet forudsætter fortsat øget turisme.

7. Fremskridtet forudsætter involvering og forsat liv i lokalsamfundene.
Underemner: Lokalsamfundene og Borger- og brugerinvolvering.

Mod Nye Mål

Venstre 2. juli 2017

Vision:
Jammerbugt Kommune skal altid være en kommune i sikker drift
med blik for fremtiden.
Fremtiden kommer af sig selv. Det gør fremskridtet ikke. Fremskridtet kræver en indsats, og den er Venstre klar til fortsat at stå i spidsen for.

Værdier:
Politik handler om gensidig tillid - Venstre har høj grad af tillid til
borgere, brugere og ansatte. Borgere, brugere og ansatte kan også
have…

LÆS MERE