Finanslovsaftale styrker kernevelfærden

10. januar 2018

Af Kristian Jensen, finansminister og næstformand for Venstre

Gode ting er værd at vente på. Derfor var det også værd at vente på den aftale om finansloven for 2018, som regeringen og Dansk Folkeparti fik vedtaget inden jul.

Selv om aftalen blev landet historisk sent, så er indholdet stærkt.

Dansk økonomi er bomstærk. Vi har høj beskæftigelse og lav ledighed. Væksten i samfundet er højere end i de foregående ti år. Overskuddet på betalingsbalancen er på vej mod rekordhøjder, og gælden er lav og faldende i forhold til BNP.

Alt dette kan virke fjernt og uinteressant for mange borgere. Men det betyder rent faktisk meget for os alle sammen. At BNP vokser med 2 procent betyder, at velstanden i Danmark vokser med ca. 43 mia. kr. i 2017. Det svarer til ca. syv supersygehuse eller en ny Storebæltsbro. Det betyder, at vi bliver rigere og dermed har bedre muligheder for at løse samfundets problemer.

Høj beskæftigelse betyder, at flere bliver selvforsørgende og fri af offentlig forsørgelse. Højere huspriser giver tryghed for boligejernes økonomi. Lav offentlig gæld giver frihed til, at staten kan reagere, hvis vi atter bliver ramt af en økonomisk nedtur. Så en stærk offentlig økonomi betyder meget for danskernes hverdag.

Sundhed og ældre styrkes
Finansloven betyder også en række konkrete initiativer. Vi har aftalt at styrke kernevelfærden på sundheds- og ældreområdet med samlet set 1,1 mia. kr. Det betyder, at vi kan styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, så samarbejdet mellem sygehuse og praktiserende læger bliver bedre.

Vi etablerer en ny ekstra akuthelikopter, så danskerne får en endnu bedre dækning. Og ikke mindst afsætter vi 500 mio. kr. til flere varme hænder i ældreplejen.

Samtidig viser finansloven, at der ikke er et dilemma mellem velfærd og skattelettelser. Vi får både styrket kernevelfærden og sænket skatten med afskaffelse af skatten på fri telefon og en ny permanent BoligJob-ordning.