LYSE TIDER - OGSÅ FOR BESKÆFTIGELSEN OG ARBEJDSMARKEDET I JAMMERBUGTEN

2. juli 2017

Kalenderen siger forår, og dagenes tiltagende længde varsler i det hele taget lysere tider. Og også i overført betydning tegner det lyst for Jammerbugt Kommune – blandt andet når det gælder arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet.

Mange flere i arbejde og uddannelse

På halvandet år er vi i Jammerbugt Kommune gået fra 4,7% til 3,5% ledige. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 4,2%.

Går man syv år tilbage - til 2010 -  var ledigheden i Jammerbugt Kommune på hele 7,10%. I det perspektiv er der jo tale om mere end en halvering af ledigheden. Selvfølgelig er tallene en del af en generel positiv udvikling ovenpå finanskrisen - men det er ikke hele forklaringen. For i vores kommune har det tidligere nærmest været en tradition med høj ledighed, så at vi i dag ligger under landsgennemsnittet – det er der nok ikke mange, som havde forudset!

Når det kommer til at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i job, er vi endda så dygtige, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i februar bad os mødes med ham for at dele vores erfaringer om, hvad der virker! Sådan at blive taget med på råd af ministeren - det er en stor anerkendelse og noget af et skulderklap til Jammerbugt Kommune og Jobcenter Jammerbugt.

De flotte tal er resultatet af en målrettet indsats, hvor vi har haft fokus på at øge de lediges kompetencer samt øget kontakt til virksomhederne – og ikke mindst et resultat af, at virksomhederne er villige til at bruge lidt ekstra tid på at sidemandsoplære de ledige. Og netop dette - at kommune, den enkelte borger og arbejdsgivere sammen tager ansvar for at løfte opgaven – har gjort en forskel. Til gavn for kommunen, for virksomhederne og vigtigst af alt: For de berørte borgere.

Også vores integrationsborgere har vi succes med at hjælpe ud af offentlig forsørgelse – igen i et godt samarbejde med virksomhederne i kommunen: Siden 1. juli 2016 er ca. 30 flygtninge kommet i ordinær beskæftigelse, heraf godt 20 i integrationsuddannelse (IGU). IGU varer to år og er et udviklingsforløb, hvor eleven både får praktisk oplæring på virksomheden og skoleundervisning med faglig opkvalificering og danskuddannelse. Dertil kommer, at ca. 30 flygtninge under 30 år er kommet i ordinær uddannelse på SU i sammen periode.

Nye indsatser på vej

I Jammerbugt Kommune hviler vi ikke på laurbærrene. Vi ved, at resultater og succes over længere tid kræver en vedvarende indsats, som løbende skal tilrettelægges og justeres efter forholdene.

Derfor har vi også iværksat flere initiativer for ledige borgere i kommunen og de lokale virksomheder. Under titlen ”Udvikling i fleksjob” vil vi blandt andet samarbejde med en meget aktiv borgergruppe, som vil starte en job-café med det formål at få flere borgere i fleksjob. Vi har tiltro til, at vi kan skabe endnu bedre resultater, når vi understøtter disse borger-til-borger initiativer.

Under et andet projekt, kaldet ”Bedre ressourceforløb”, vil vi blandt andet introducere en ny ”virksomhedstilknytning”, som knytter borgere på ressourceforløb til en virksomhed endnu tidligere i forløbet.

Jammerbugt Kommune har sammenlagt modtaget 3,4 mio. kr. i tilskud til projekterne fra to puljer ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Virksomheder i Jammerbugten er Danmarksmestre i socialt ansvar

Vi har, som det fremgår af det ovenstående, et tæt og godt samarbejde med de lokale virksomheder, der løfter et stort socialt ansvar. Dagligt viser det sig, hvordan det gør en stor forskel for borgere med udfordringer, at de tidligt bliver tilknyttet en virksomhed.

Faktisk er virksomhederne i Jammerbugten Danmarksmestre i socialt ansvar! Knap en fjerdedel (24,1%) af vores små og mellemstore virksomheder betegnes som særligt sociale, hvilket vil sige, at antallet af ansatte i støttet beskæftigelse er på mindst fem eller udgør minimum 10 procent af den samlede medarbejderstab. Det fortæller både noget om et stort opsøgende arbejde fra Jobcenter Jammerbugts side – og om, at man tager hånd om hinanden i kommunens små og nære samfund.

Stor lyst til iværksætteri

Dertil kommer, at lysten til at starte egen virksomhed i Jammerbugten er stor: Vækst Jammerbugt har i 2016 oplevet stor efterspørgsel på rådgivningstilbuddene til iværksættere, som blandt andet består af iværksættercafeer afholdt i samarbejde med lokale private rådgivere som pengeinstitutter, revisorer, advokater og reklamebureauer. Også i 2017 står Vækst Jammerbugt parat med tilbud om rådgivning til potentielle og nystartede iværksættere samt til de vækstiværksættere, der allerede er godt i gang med at drive en succesfuld forretning.

Jo – dagene bliver længere, og det er lyse tider i Jammerbugten.