Nyt fra kommunalbestyrelsen september 2022

7. september 2022

Kommunalbestyrelsen har godkendt Årsregnskab 2021 med tilhørende revisionsberetning

Kommunalbestyrelsen har godkendt Årsregnskab 2021 med tilhørende revisionsberetning for Jammerbugt Kommune. Et årsregnskab uden bemærkninger.

 

”Det er absolut tilfredsstillende og betryggende for alle i Jammerbugt Kommune, at kommunen igen kan aflægge et regnskab uden bemærkninger. Som kommunalbestyrelse kan vi kun være tilfredse med, at revisionen konkluderer, at Jammerbugt Kommunes økonomiske situation er positiv, og at der ses en bæredygtig drift i kommunen”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Regnskabet for sidste år viser, at der er tilstrækkelig likviditet i kommunen, kommunens økonomiske situation er positiv og med en bæredygtig drift.

I forbindelse med revisionen af regnskabet, er der foretaget flere stikprøver – blandt andet for at sikre, at procedurerne for indberetning og udbetaling af løn fungerer som den skal. Konklusionen er, at kontrollen på lønområdet er tilfredsstillende. Også revisionen af aktivitets- og ressourcestyringen på plejecentrene viser, at Jammerbugt Kommune har en hensigtsmæssig organisering og styring af aktiviteter og ressourcer på området. 

Hele årsregnskabet kan ses på kommunens hjemmeside

Ingen ændring af vejarealet på Aalborgvej mellem Hune og Blokhus 

Anvendelsesmulighederne for arealet beliggende på Aalborgvej mellem Hune og Blokhus har været i udbud i to måneder hen over sommeren. Der var lagt op til en mulig anvendelse af arealet til campinghytter, autocampere og elladestandere. 

Efter endt udbud er der ikke indkommet bud på arealet, og derfor har kommunalbestyrelsen besluttet ikke at arbejde videre med at ændre arealets anvendelsesmuligheder. 

Baggrunden for at udbyde arealet stammer fra høringsfasen af Kommuneplanen 2021, hvor der i høringsperioden blandt andet kom forslaget om nye anvendelsesmuligheder for det omtalte areal. Dette er nu sket hen over foråret og sommeren 2022, dog uden ændret resultat.

Fem andre forslag fra høringsfasen sidste år, er eller skal ligeledes under behandling. De er: Retningslinjer for store sommerhuse, udvidelse af rammeområdet for boliger øst for Østre Hovensvej, udlægning af arealer ved Bakmøllevej til byudvikling, udvidelse af Aabybro IF’s baneanlæg og temarevision af solceller og vindmøller. 

Grønt lys for etape 2 af byfornyelse i Brovst og Masterplan Jetsmark

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt Masterplan Jetsmark og anden etape af byfornyelsen i Brovst – som er en forlængelse af Masterplanen for Brovst. 

Masterplan Jetsmark

Udarbejdelsen af Masterplan Jetsmark er sket i samarbejde med LYTT-arkitekter, og ikke mindst input fra borgere, virksomheder, foreninger og andre interessenter, der har deltaget undervejs i processen. 

Masterplan Jetsmark, som nu er godkendt, definerer Jetsmark-områdets DNA, og vil ligesom kommunens øvrige masterplaner, fungere som rettesnor for de fremtidige prioriteringer, der kommer til at ske i området. 

Fokus i Masterplan Jetsmark er naturen, det gode liv, bosætning, erhverv, kultur-, idræts- og friluftsliv. Men der er også fokus på den kommende skole, som skal være med til at samle området i ét. 

”Masterplan Jetsmark er i høj grad et strategisk værktøj. Den er central for visionen og den udvikling og retning, der hen over årene skal ske for Pandrup, Kaas og Moseby. Med masterplanen er vi et skridt videre mod at realisere udviklingen af området”, udtaler Mogens Christen Gade. 

Masterplanen indeholder tre fysiske nøgleprojekter, som vil være paraply for flere mindre projekter i området, der alle går i samme retning for at nå det overordnede mål. De tre nøgleprojekter er:

 

·         Udvikling af stiforbindelse fra å til hav

·         Bosætningsmuligheder i grusgraven

·         Én samlet byklynge

 

Byfornyelse af Brovst – etape 2

Kommunalbestyrelsen har også godkendt byfornyelse Brovst etape 2 – Den grønne struktur.

2. etape af byfornyelsen i Brovst er en forlængelse af udmøntningen af Masterplan Brovst, og tager udgangspunkt i Den grønne struktur. Som navnet antyder, vil beplantning i byen være central for at skabe sammenhæng i projekterne og i byen.

Der er fire hovedpunkter i Den grønne struktur, de er:

 

·         Lommeparken

·         Forskønnelse og mere grønt i byen

·         Byporte

·         Hovedgaden

 

Formålet er at skabe genkendelighed med konkret anlægsprojekter, inventar, belysning, beplantning osv. som binder byen sammen visuelt og skaber en indbydende by med det grønne element som en gennemgående rød tråd. 

Etape 2 starter op ultimo 2022, og selve udførelsen af projektet forventes at starte op i 2024 og løbe frem til 2026. Undervejs i processen med etape 2 afholdes borgermøde med deltagelse af foreninger, borgere og andre interessenter.