Nyt fra kommunalbestyrelsen januar 2020

2. februar 2020


Flere lejeboliger i Aabybro næste år 

I forbindelse med det gennemgribende fornyelsesprojekt i Aabybro midtby og Aabybrocentret, bliver der i første etape bygget 56 nye lejeboliger og 31 ejerboliger. Anden etape forberedes senere i år.  

Aabybrocentret kommer til at rumme 41 af de nye lejeboliger og 16 ejerboliger i byen. Kommunalbestyrelsen har netop godkendt anskaffelsessummen for boligerne, som bliver fordelt på 29 familieboliger og 12 ungdomsboliger.  

I 2021 kommer der også 15 lejeboliger til i området, hvor det tidligere posthus lå. Her bliver opført et nyt byggeri i fire og fem etager med boliger fra førstesalen og op.  

Lejeboligerne i centret etableres på førstesalen af butiks- og erhvervslokaler, og kommer til at ligge ovenpå nr. 1A, 1B, 4A, 4B og 6.  

Lejeboligerne bliver fordelt på seks 4-værelses boliger på 110 m², to 4-væresles boliger á 103 m², seks 3-værelses boliger á 97 m², ni 3-værelses boliger på 96 m², seks 3-værelses boliger på 92,5 m² og 12 ungdomsboliger på 50 m². Det er Nørresundby Boligselskab, der står for byggeriet af de almene boliger. 

I byggeriet på Posttorvet, etableres der på første salen 15 almene boliger med et gennemsnitsareal på 87 m² pr. bolig. Boligerne får 3 værelser. Det er Tom Jacobsen A/S, der står for byggeriet, og firmaet etablerer også 15 ejerboliger i varieret størrelse i byggeriet. Herudover vil der i stueetagen blive erhvervslokaler.  

”Centret og midtbyen i Aabybro får et markant løft, og udvider samtidig området opad. Det er med til at sørge for, at Aabybro får en central midtby, der understøtter handelslivet og bosætningen. Vi ved, at der er stor efterspørgsel efter centralt beliggende lejeboliger, og det behov er renoveringen og moderniseringen af centret og midtbyen med til at imødekomme”, siger borgmester Mogens Christen Gade. 

Boligerne i Aabybro Centret forventes at være klar til indflytning omkring 1. november 2021, mens boligerne på Posttorvet forventes at være klar til indflytning i forsommeren 2021. 

Afslutning på renovering og ombygning af Saltum Skole 

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt, at de sidste godt 3 mio. kr. frigives til at færdiggøre sidste del af den større renovering og ombygning af Saltum Skole. Et projekt til i alt 11,6 millioner kr. 

Den gennemgribende renovering og ombygning betyder, at både elever og lærer kan se frem til blandt andet moderne faglokaler i madkundskab, natur og teknik, fysik og kemi og håndværk og design. 

Fællesarealerne i udskolingen og indskolingen er også moderniseret. Mens et bedre indeklima i form af bedre ventilation i udskolingen og udskiftning af varmekilde i musiklokalet også har været på tapetet. Det er alle tiltag, der løfter skolen og som kommer elever og lærer til gode i deres daglige virke på skolen.  

Netop brugerne selv har været en stor medspiller i forhold til prioriteringerne af, hvilke områder, der skulle indgå i projektet.  

Jammerbugt Kommune satser generelt i disse år på at investere i kommunens folkeskoler. Ud over renoveringen af Saltum Skole og opførslen af den nye skole i Jetsmark, er der et større renoveringsprojekt i gang på Biersted Skole, hvor fokus blandt andet er på energiforbedringer.  

Forslag til nye boligområder i Brovst og Hune 

To nye boligområder er på vej i Jammerbugt Kommune. Det drejer sig om områderne ved Kirkegade i Brovst og Stenmarksvej i Hune. 

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt prioriterer fortsat at tilbyde attraktive og varierede boligformer for nuværende og kommende borgere i kommunen. Med to nye lokalplaner på vej i høring, er der udsigt til mere end 100 nye boliger af forskellige typer.  

”Der er efterspørgsel efter forskellige boligformer i kommunen – både til familier, unge og seniorer. Kommunalbestyrelsens forslag til de to nye lokalplaner i Brovst og Hune imødekommer de ønsker. Samtidig kommer boligerne til at ligge i spændende og grønne områder”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade. 

Det kommende boligområde ved Kirkegade i Brovst ligger i nærheden af Brovst centrum, og her vil der kunne blive plads til 14 boliger bygget som dobbelthuse. Der kommer også en grøn kile langs Kirkegade, fælles opholdsarealer til rekreativ brug for beboerne, stier og et fælleshus.  

Der vil både blive etableret parkering ved boligerne og et fællesareal med parkering. Ligesom der bliver plads til fortov og grøn rabat langs vejen. Vejadgang til områder vil ske fra Bohrsvej. 

I det nye boligområde i Hune bliver der mulighed for at bygge både dobbelthuse, rækkehuse og parcelhuse – med plads til cirka 110 boliger i alt. Området er delt op i to delområder, begge med vejadgang fra Stenmarksvej, derfor vil Stenmarksvej skulle udbygges.  

I tilknytning til boligområdet, udlægges arealer til rekreative områder, stier og et fælles opholdsareal.  

Lokalplanerne for områderne i Brovst og Hune sendes i offentlig høring i otte uger.  

Forslag til byfornyelsesprogram for Brovst er udarbejdet  

Et byværksted, en byvandring, møder med foreninger, paraplyorganisationen Vision Brovst, og et borgermøde ligger blandt andet til grund for det byfornyelsesprogram, kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune nu har vedtaget.  

Bag byfornyelsesprojektet i Brovst står en styregruppe med medlemmer fra kommunalbestyrelsen i Jammerbugt, Vision Brovst, Brovst Handelsstandsforening og Plan og Miljø i Jammerbugt Kommune. De har behandlet og prioriteret de mange indkomne forslag til byfornyelsesprogrammet, som netop er blevet vedtaget af kommunalbestyrelsen i kommunen.  

Forslagene er kommet mange steder fra. Der har både været åbent byværksted i Brovst fra foråret og hen over sommeren 2019, hvor borgere og andre interesserede kunne komme forbi med forslag og ideer til fremtidens Brovst. Forskellige møder med handelsstandsforeningen, borgerforeningen, Vision Brovst og borgerne i byen har også resulteret i interessante forslag.   

”Vi har behandlet og prioriteret forslagene i projektets styregruppe. De forslag og ideer, der ikke har været relevante i forhold til selve byfornyelsesprojektet, er givet videre til vores afdelinger i Vækst- og Udviklingsforvaltningen, så de ikke går tabt”, fortæller Mogens Christen Gade – borgmester i Jammerbugt Kommune.  

Byfornyelsesprogrammet

Programmet omfatter fire indsatser og en kort beskrivelse af det såkaldte ”hurtigspor”, der omfatter mindre projekter, der blev gennemført i 2019 i området ved Jernbanegade. Ligesom Masterplan Brovst også ligger til grund for byfornyelsesprogrammet.  

I hurtigsporet er der blandt andet etableret flere kantstensparkeringspladser, ud fra et ønske fra de handlende. Gadebelysningen er udskiftet, og masterne er nu udstyret med udtag til strøm, som er nyttige til fremtidig julebelysning og arrangementer. og Smøgen mellem den gamle bager i Jernbanegade og Smedevej ved Bolighuset har fået ny belægning.  

De større indgreb
Et af de kommende tiltag i forbindelse med byfornyelsen er at skabe flere funktioner i og omkring Jernbanetorvet.  

De handlende i Brovst og de lokale foreninger har udtrykt ønske om, at torvet i højere grad bliver en aktiv del af byen. Derfor er der lagt op til, at torvet skal have plads til leg og ophold i hverdagene og til torvedagene, koncerter og andre arrangementer i byen.  

Et nyt koncept for skiltning i byen er også en del af byfornyelsesprogrammet. Det bygger på flere ideer og ønsker fra borgerne om at gøre byens identitet mere synlig, og skabe mere sammenhæng mellem de forskellige dele af byen. Stier i byen er også med i programmet, og beror på en liste af ønsker til markerede ruter og bedre rekreative forbindelser i byen.

”Vi har lyttet til de ønsker, der er kommet ind i den forberedende proces, og prioriteret dem for at bakke op om Brovst som centerby og en handelsby i god udvikling og med et stort potentiale. Projektet vidner om en fælles interesse fra både borgere, erhvervslivet, foreninger og selvfølgelig kommunen i at udvikle byen og skabe sammenhæng i de mange initiativer, der sker i byen”, siger borgmester Mogens Christen Gade.  

Der investeres i alt 6 mio. kr. i byfornyelsesprogrammet. 

Flere opgaver i byfornyelsesprogrammet sendes i udbud, samlet set udgør budgettet for disse opgaver 3,35 mio. kr. Indsatsen med stier i byen sendes ikke i udbud, men gennemføres i et samarbejde mellem kommunen og lokale foreninger. 

Første fase af udbuddet sker i første kvartal i år, hvor to inviterede arkitektfirmaer skal give deres bud på, hvordan byfornyelsesprogrammet kan forvandles til virkelighed. Det er styregruppen, som vælger hvilket af de to forslag, de ønsker at arbejde videre med.  Styregruppen forventer at projektet sættes i gang i sommeren 2020.