Nytårsbetragtninger fra Børne- og familieudvalget

3. februar 2019

Som Formand for Børne- og Familieudvalget er der en hel del at glæde sig over i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.  

Vi opnormerer på Pædagoger i vuggestuer og børnehaver, så der bliver flere varme hænder til vores børn. Det er et ønske, vi har haft længe – men når det er sagt, så synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at det langt fra ser så slemt ud i vores daginstitutioner, som den årlige temperaturmåling på normeringen i landets daginstitutioner fra Danmarks Statistik viste. Her kunne vi nemlig se, at de dårligste normeringer findes i Nordjylland, og at landets absolut dårligste normering på 7,7 barn pr. voksen på 3-5 års området tilhører Jammerbugt Kommune.

Men tingene er ikke altid, som de ser ud. En del af forklaringen på, hvorfor tallet for Jammerbugt Kommune ser ud, som det gør, det er, at vi har en decentral struktur og stor succes med projekt ”Liv i By og Skole”.

For at understøtte vores små skoler, er det nødvendigt, at de har en ”fødekæde” i form at en børnehave og en vuggestue. Dem driver vi som SI’ere – Samdrevne Institutioner, dvs. at de drives under skolens ledelse. Det betyder, at de penge, vi bruger på at passe vores børn i SI’erne, de udgiftsføres på skoleområdet. Når Danmarks Statistik udregner normeringen, så gør de det på baggrund af udgifterne på dagtilbudsområdet, men de tæller ALLE børn med, også dem der passes under skolens økonomi.

Derfor er virkeligheden i Jammerbugt Kommune ikke det tal, vi ser på papiret.

Og det er ikke en bortforklaring, for vi er selvfølgelig enige om, at det ikke har været godt nok. Det er også derfor, vi har valgt at tilføre yderligere 2 mio til normering i 2019. 

Samtidig med at vi tilfører midler til de kommunale daginstitutioner, så udnytter vi også den nye dagtilbudslov, der trådte i kraft 1/7-18 til at hæve tilskuddet til de private institutioner på 0-2 års området. I 2019 i takt med udvidelsen på det kommunale område, og fra 2020 med 1,8 mio. Forudsætningen for øget tilskud er, at man opfylder de samme krav, som vi stiller til de kommunale institutioner.

Ud over normeringspenge, så har vi i budgettet afsat 4 mio til en tiltrængt renovering af Børnehaverne i Fjerritslev. 

Vi starter det meget ambitiøse projekt Folkeskolen i Top 20, her er der afsat 1 mio i 2019 og i overslagsårene 20, 21 og 22 er der afsat 2,4 mio pr. år – i alt 8,2 mio. Vi vil nemlig gerne ruste vores børn og unge til at komme godt på vej i livet.

Jeg er blevet spurgt en hel del gange, hvad er jeres plan med projektet? Og her er det jo fantastisk at kunne svare, at vi har ingen plan. Men jo selvfølgelig har vi en plan – i hvert fald for processen. Men vi kommer ikke med en politisk færdigpakke.

I stedet kommer vi ud og møder elever, forældre, lærere, pædagoger, erhvervsliv, foreningsliv og alle folkeskolens andre interessenter, og så går vi i dialog med dem om, hvordan vi styrker vores folkeskole. Vi vil gerne have, at alle tager ejerskab over folkeskolen, fordi det er deres skole.

Det er ikke kommunens, det er ikke lærernes, det er vores allesammens folkeskole.

Og målet er naturligvis en kommunal folkeskole i Top 20, men hvad det konkret betyder, og hvad succeskriteriet skal være, det ønsker vi hjælp til at definere. Vi skal simpelthen sammen finde ud af, hvad en Folkeskole i Top 20 betyder på ”jammerbugtsk”, vi skal lave en ny skolepolitik, og sideløbende vil vi på forvaltningsniveau køre et parallelt spor, hvor vi forsøger at lave en lokal arbejdstidsaftale med lærerne.  

Der er inviteret til Kick-off møde den 4/2-19 kl. 17-20 i Sport- og Kulturcenter Brovst, hvor vi bl.a. får besøg af Fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard, Formand for Danske Skoleelever Sarah Gruszov Bærentzen og tidligere Skoleleder på Vestbjerg Skole Peter Rasmussen. Vestbjerg Skole blev i 2018 kåret som Danmarks bedste folkeskole af Tænketanken Cepos.  

Aftenen vil være præget af en høj grad af dialog og drøftelser baseret på de faglige oplæg, drøftelser der vil være anbefalinger til de temaer, der skal arbejdes videre med på de 4 lokale dialogmøder, som vi efterfølgende inviterer til. Imellem Kick-off mødet og de lokale møder vil alle skolernes elevråd afholde et fælles Elevrådstopmøde, hvor de får mulighed for at kvalificere deres oplæg til de videre drøftelser lokalt. 

Og der er ikke kun tænkt på folkeskolens normalområde i Budget 2019, på specialområdet opretter vi nemlig en profillinje med landbrug, fiskeri og håndværksfag for at koble undervisning med konkrete praktikker. Det skulle gerne komme til at betyde, at flere af vores elever på det område får en erhvervsuddannelse. 

Vi fortsætter Liv i By og Skole og stiller endnu skarpere på sammenhængen imellem skoleudvikling og landdistriktsudvikling. Bl.a. har vi afsat midler til renovering af Biersted skole, og vi investerer massivt i Jetsmark Ny Skole.

Vi fortsætter med en pulje til trafiktest til børn under trafiksikkerhedsudvalget, og sidst men ikke mindst så har vi afsat en lille pulje med midler, der kan ansøges af vores skoler og institutioner til at dække deres udgift til bustransport, hvis de besøger de kommunale tilbud Naturskolen i Fosdalen og Lille Norge.