Vi skal skabe fremtiden sammen

19. marts 2018

At skabe fremtiden – sammen

Ordet ’kommune’ kommer af latin og betyder oprindeligt ’fælles’. Denne betydning, synes jeg, er værd at holde fast i. For i al sin mangfoldighed er det også det, Jammerbugt Kommune er: Et fællesskab, hvor borgere, virksomheder, foreninger og kommune i vid udstrækning har samme interesse – nemlig at her skal være godt at bo, være og virke -  at her skal være liv og aktivitet og mulighed for at nyde den fantastiske natur og de skønne omgivelser, vi er beriget med.

Når man er en del af et fællesskab, forventes man som regel at bidrage til det. Udover naturligvis at bidrage økonomisk – via kommuneskatten – så bidrager borgere og virksomheder på rigtig mange forskellige måder til, at fællesskabet Jammerbugt holdes kørende og udvikler sig.

Når kommunen byder op til dans
For år tilbage begyndte man i kommunerne at tale meget om borgerinddragelse. I begrebet borgerinddragelse er indbygget en forestilling om, at det er kommunen som ’byder op til dans’ – at kommunen tager initiativ og inviterer borgerne til at medvirke indenfor rammer, som kommunen sætter.

Sådan er det også ofte – f.eks. i forbindelse med høringer af planer eller når kommunen inviterer borgere og andre interessenter til borgermøder for at bidrage med ideer og inspiration til kommunens udvikling.

Når festen bliver større
Men virkeligheden er jo også ofte en anden – nemlig den, at det er borgere, virksomheder eller investorer, som henvender sig til kommunen med en ide eller et ønske – eller måske selv går i gang med et projekt eller en aktivitet, hvor kommunen også ønsker at deltage og derfor melder sig på banen.

Derfor begyndte man for få år siden at tale om samskabelse i kommunerne. Ordet samskabelse dækker også de situationer, hvor borgere selv er med til at producere den service, de modtager. Fra ældreområdet er rehabilitering et godt eksempel på, at borgerne aktivt deltager i at skabe den service, de er blevet visiteret til. Samskabelse dækker også de situationer, hvor frivillige samarbejder med kommunen om at løse opgaver, og de situationer, hvor eksterne aktører er inviteret med til at træffe kommunale beslutninger.

Vi gør tingene sammen
I praksis kan det ind i mellem være svært at skelne mellem borgerinddragelse og samskabelse – og det er heller ikke vigtigt. Det vigtige er, at det finder sted, og i Jammerbugt Kommune benytter vi os af begge dele – faktisk indgår det som en del af vores vision, at vi gør tingene sammen og hjælper hinanden med at udnytte de muligheder, der opstår.

Liv i By og Skole er et helt konkret og aktuelt eksempel – hvor stærke lokale kræfter i dialog med Kommunalbestyrelsen satte en anden kurs for deres lokalsamfund, end den, som kommunen oprindeligt havde tænkt.

Et andet aktuelt eksempel er de tre såkaldte §17, stk. 4-udvalg, som Jammerbugt Kommune har nedsat. De tre udvalg skal alle understøtte det tværgående samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger, politiske udvalg og uddannelsesinstitutioner. De tre udvalg har hvert deres fokus:

Unge og udsatte – udvalget har ekstern deltagelse af Folkeoplysningsudvalget, VUC&HF Jammerbugt og Fjerritslev Gymnasium

Sundhed på tværs

Erhverv, beskæftigelse og uddannelse – udvalget har ekstern deltagelse af bl.a. Erhvervs- og Turistrådet, Dansk Industri, Dansk Byggeri, AMU Nordjylland, Tech College og EUC Nordvest og LO.

Også på mange andre små og store områder bliver det dagligt bedrevet borgerinddragelse og samskabelse i Jammerbugt Kommune – til gavn og værdi for både borgere og kommune, fordi både processer og resultater bliver bedre, og fordi ingen af os kunne gøre det lige så godt alene.

Kommune betyder ’fælles’ – velkommen i fællesskabet Jammerbugt!