20 mio. mere til ældre

8. oktober 2017

Af: Christian Hem

Jammerbugt kommunes budget vil blive vedtaget på kommunalbestyrelses mødet i oktober - denne gang med en markant forøgelse på ældreområdet. Budgettet lægger op til en udvidelse på 4 områder.

Plejecentrene fik i 2017-budgettet tilført 4 mio. Dette øges i 2018-budgettet til 7. mio. Det er en klar investering i bedre service til de ældre. Det giver flere hænder og større mulighed for at skabe aktivitet i de ældres hverdag.

Hjemmeplejen tilføres i 2018-budgettet 6,4 mio. kommunale kroner, da aktiviteten på hjemmeplejens område er stigende.

Herudover er hjemmeplejen begunstiget af velfærds midler fra staten på 4. mio. kr., som også går til den direkte pleje.

Endelig vil der i budget 2018 være mere fokus på rehabilitering, hvor der afsættes yderligere 3. mio. kr.

Fire gode pejlemærker for bedre service i ældreplejen i 2018, godt 20 mio. som jeg klart bakker op om.