Arbejdskraft – en forudsætning for velfærd

4. november 2021

Af: Christian Hem

I min politiske dagligdag er jeg og Venstre optaget af VELFÆRD for borgere og brugere. Vi ønsker gode daginstitutioner, skoler og plejehjem. Vi ønsker at bakke op om et godt fritidsliv og udvikling i by og på land.

Forudsætningen for at vi også i fremtiden kan følge med udviklingen i udgiftsniveauet på velfærdsområderne er, at kommunens virksomheder har de hænder, de skal bruge til at producere og udvikle deres virksomheder.

Jammerbugt Kommunes virksomheder har gang i hjulene, og der er flere brancher, der mangler arbejdskraft. Dette er gældende for både servicebranchen, restaurationsbranchen og håndværkerbranchen m.fl.

Jeg har ved flere lejligheder sat dette emne på dagsordenen i Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd, hvor der har været en god dialog med Jobcentret om emnet.

Jammerbugt Kommune har en meget lav arbejdsløshed, og det er vigtigt, at alle får en chance på arbejdsmarkedet – fordi der er brug for alle og alle skal have en chance på arbejdsmarkedet.

Derfor har nøgleord som opklassificering, omskoling og særlige ordninger været en del af debatten. Vi har nu en gylden mulighed for at få alle med – og denne mulighed yder Jobcentret hver dag en stor indsats for at forfølge.

Mangel på arbejdskraft er i dag en udfordring for virksomhederne, men kan også blive en udfordring for kommunekassen og dermed velfærden for kommunens borgere - på grund af stagnerende skatteindtægter fra virksomhederne og et fortsat stigende velfærdsbehov