Asger Møller Madsen

1. juli 2017

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Medlem af Børne- og Familieudvalget

Thyvej 23, 9460 Brovst
Telefon: 4023 8727
E-mail: amm@post6.tele.dk