Birgit Mejlholm Kold

16. oktober 2021

Personlig profil:
Birgit Mejlholm Kold, 56 år og bor i Bejstrup. Jeg er gift med Jens Otto Kold, og vi har sammen 3 voksne børn. Vi driver et landbrug med kyllingeproduktion og planteavl.
Jeg er uddannet sygeplejerske, og jeg er på 22. år ansat som konsultationssygeplejeske på et lægehus i Aalborg. 
Jeg har siden 2018 været medlem af kommunalbestyrelsen og sidder i Børne- og familieudvalget, kultur-,fritids- og Landistriktsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.
Min fritid bruger jeg på familen, venner, cykel- og gåture samt madlavning.
For mig er det vigtigt, at borgerne er i centrum, og at der er plads til alle. Det er vigtigt, at der er et højt serviceniveau med valgmuligheder for borgerne på børnepasningsområdet, skoleområdet, fritidsområdet samt ældreområdet.
Jeg syntes, det er vigtigt, at vi i Jammerbugt kommune prioriterer lokalområderne samt de 4 hovedbyer for fortsat at styrke den samlede kommune.
Det er vigtigt at erhvervslivet, landbruget og turismen har gode forhold, da dette er en forudsætning for, at vi har mulighed for velfærd og udvikling af kommunen til gavn for os alle.