Birgit Mejlholm Kold

4. februar 2018

Medlem af Børne- og familieudvalget og Kultur-, fritids- og landdistrikteudvalget

Konsultationssygeplejerske

Bejstrupvej 128, 9690 Fjerritslev

Telefon: 2220 3535

E-mail: birgitkold@hotmail.dk


 

 

Personlig profil:

Jeg er 51 år og gift med Jens Otto Kold. Vi driver et landbrug i Bejstrup og har 3 børn. Johanne på 22 år som læser medicin, Søren på 19 år som bliver student her i 2017 og Frida på 15 år som går i 8. klasse på Fjerritslev skole.

Mit nuværende job, som konsultationssygeplejerske i et lægehus i Aalborg, har jeg haft i 18 år. Tidligere har jeg været ansat 10 år på Aalborg Universitetshospital.

 Jeg har blandt andet været i menighedsrådet samt været formand for Bejstrup/Manstrup borgerforening.

Min fritid bruger jeg især på at være sammen med familie og venner, på madlavning samt på cykel- og gåture.

Min interesse for politik har jeg tilbage fra barndommen, da begge mine forældre har beskæftiget sig med kommunalpolitik og bestyrelsesarbejde.

Som almindelig borger og mor til 3 børn har jeg gjort brug af de kommunale tilbud indenfor såvel pasnings-, skole-, kultur- og fritidsområdet.  Derfor ved jeg, hvor vigtigt det er, at disse områder er velfungerende.

Endvidere har jeg via mit job som sygeplejerske stor interesse for social- og sundhedsområdet.

Jeg ved, at alle områder indenfor politik er vigtige og skal tilgodeses.  Det er imidlertid afgørende, at politikerne prioriterer deres midler rigtigt. De skal skabe de bedst mulige rammer og forhold, som gør, at det enkelt menneske trives og kan træffe sine egne valg og yde en indsats således, at Jammerbugt Kommune kan være en velfungerende kommune med trivsel, udvikling og vækst.