Bøje Holmsgaard Lundtoft

1. juli 2017

Medlem af Social & Sundhedsudvalget 
Medlem af Beskæftigelsesudvalget

Klostermarken 3, 9490 Pandrup
Telefon: 2779 5253
E-mail: blt@jammerbugt.dk