Borger- og Brugerinddragelse

11. august 2021

I Jammerbugt Kommune er vi gode til borger- og brugerinddragelse og vi bedriver borgerinddragelse på rigtig mange forskellige måder:  Lokale udviklingsmøder i alle lokalsamfundene – fyraftensmøder for erhvervslivet – byvandringer – cafemøder – traditionelle borgermøder – herudover er der dialogmøder med samarbejdspartnere, som seniorrådet – handicaprådet – interne og eksterne uddannelsesinstitutioner – Erhvervs- og Turistrådet – og kommunens medarbejdere med mange flere.

Målet med borger- og brugerinddragelsen er jo at skabe gode relationer mellem borgerne, brugerne og Jammerbugt Kommune – at fremme dialogen – at inddrage de mange ressourcer, som lokalsamfundene, ildsjælene, foreningslivet, erhvervslivet og vores medarbejdere rummer. Alt sammen i bestræbelserne på fortsat at levere en god service for vores borgere og erhvervsliv. Sammen løfter vi som bekendt højere, end vi gør hver for sig.

Denne konstruktive og dynamiske borgerinddragelse drives på mange niveauer og er stærkt medvirkende til at sætte dagsordenen for Vores Kommune – f.eks. når det gælder Lokalsamfundene – den kommunale landdistriktsindsats – den Kommunale Planstrategi – Den Kommunale Vækst og udviklingsstrategi – Kommuneplanen – frivilligpolitikken og fritidspolitikken og de politiske mål for den borgernære velfærd. Involveringen giver et stort ejerskab til politikkerne og dermed det afgørende fælles træk på den samme hammel mellem brugere, medarbejdere og politikere.

Der er også eksempler på hvor borgerne ikke føler sig inddraget – det handler typisk om høringer om lokalplaner og dispensationsansøgninger – her sker det at mange indsigere ikke føler sig hørt – når og hvis udvalg eller kommunalbestyrelsen vedtager noget på trods af disse indsigelser. Derfor kan jeg godt forstå, at der er nogle der somme tider er skuffede over det de kalder manglende borgerinddragelse. Men min pointe er, at de planer der giver anledning til konflikt ofte, er et udtryk for realiseringen af visioner, som der er bred enighed om blandt borgere og politikere – f.eks. bæredygtighed, grøn omstilling og øget turisme. Her er det jo naturligt, at de som oplever gener i forbindelse med konkret planlægning protesterer. Men der er også brug for en forståelse for, at politikerne der vedtager planerne, ikke gør det for at genere de pågældende borgere – men for at sikre velfærd, vækst og udvikling i tråd med visionerne for vores kommune.