Borgerne bliver inddraget!!!

14. november 2021

Af: Christian Hem

Som politiker er vi valgt til at tage ansvar – det forventer borgerne af os.

Et af valgkampens temaer i Jammerbugt Kommune er borgerinddragelse. Efter min opfattelse er der partier, der gerne vil slå sig op på, at hører hvad borgerne tænker. Hvilket også er helt naturligt for Venstre.

 Vi hører meget om borgerinddragelse i denne valgkamp fra enkelte partier, men jeg har aldrig hørt i byrådet, om de gode ideer til, hvordan borgerinddragelsen kan være anderledes eller bedre end den måde, vi inddrager borgerne på i dag.

I Venstre er vi af den opfattelse, at vi gør meget for at inddrage borgerne – og vi lytter. Borgermøder, skriftlige høringer, Lup-møder i de 24 lokalsamfund, nedsættelse af styregrupper, hvor borgene er repræsenteret, møder med grupperne vedr. liv i by og skole, som kun består af borgere – alle steder er borgerne en del af processen, og bliver derfor hørt.

Råd og nævn som handicapråd, ældreråd, ungeråd, landdistriktsråd som alle kommer med input til det politiske niveau, men også er en aktiv stemme i debatten. Ligeledes kan nævnes spørgetiden i byrådssalen. Borgmesterens dør står altid åben for dialog. Samtidig er vi 27 politikere, der dagligt har kontakt til borgerne, foreninger og virksomheder, og vi er altid klar til at bære emner ind i de politiske partier og processer.

Er virkeligheden ikke, at når der tales om manglende inddragelse af borgerne, så bygger det på, at politikerne tager en anden beslutning end den, nogle borgere synes er den rigtige?

Dette er jo ikke udtryk for manglende borgerinddragelse, men et udtryk for, at vi politikere er valgt til at træffe de endelige beslutninger – bl.a. på baggrund af input fra borgerne – men også repræsenterer egne holdninger og det tavse flertal.