Borgmesteren informerer - Apropos Jammerbugt april 2018

15. april 2018

Det har ladet vente på sig – men nu banker foråret for alvor på døren. Og traditionelt er foråret jo en tid, hvor vi rumsterer og regerer i huse og haver. Vi klipper ned, planter nyt og sætter i stand – med tanke på fremtiden. 

Denne virkelyst og virketrang huserer også i Jammerbugt Kommune, som flere steder i kommunen har godkendt anlægsprojekter og byggemodninger.

 

Almene boliger i Hune

I marts godkendte Kommunalbestyrelsen fx, at Boligselskabet Nordjylland opfører 11 almene familieboliger på Klitheden Nord i Hune samt fem private boliger. Byggeperioden forventes at gå i gang i august 2018, og boligerne forventes klar til indflytning sidst i 2019. 

De kommende boliger i Hune er med til at sikre, at vi i Jammerbugt har et bredt udbud af boligtyper. Mennesker er forskellige – og det skal selvfølgelig afspejle sig i udbuddet af boliger. Vi vil jo gerne have at vores borgere kan finde en passende bolig inden for kommunens grænser uanset hvilken livsfase og livssituation, de er i.  

Mere end 60 nye parcelhusgrunde på vej

I Pandrup har flere familier forespurgt om yderligere parcelhusgrunde på Jacobsvej, blandt andet som følge af beslutningen om at bygge en ny skole i området mellem Pandrup og Kaas.  Derfor er der nu yderligere ni parcelhusgrunde på vej. Grundene forventes at være klar til overtagelse i slutningen af 2018. I øvrigt er der i Pandrup yderligere 22 grunde på vej på Klosterlunden med forventet overtagelse fra 1. september 2018. 

I Fjerritslev er det besluttet at byggemodne 10 parcelhusgrunde på Rugmarken. De 10 grunde er første deletape af en mulig byggemodning på i alt ca. 30 grunde. Grundene vil være mellem 1.000 m2 til 1.205 m2, og de forventes klar til overtagelse fra 1. juli 2018. 

Også i Aabybro er der parcelhusgrunde på vej med forventet overtagelse fra 1. september 2018. Det drejer som om yderligere 20 grunde på Horsbækken. Grundene er mellem 1.002 m2 og 1.391 m2.  

Gode grunde til optimisme

Når kommunen investerer i byggemodninger, er der jo fordi vi har en tro på, at det kan betale sig. Både økonomisk og i forhold til at fremme udvikling i den enkelte by og kommunen som helhed. Og der er mange grunde til denne optimisme. Gang på gang bliver vi bekræftet i, at mange af de ting, vi gør, virker. 

Fx bliver der startet nye virksomheder i Jammerbugt Kommune som aldrig før. Og dét i en grad, så vi i starten af april fik den glædelige besked, at vi i 2017 var Danmarksmestre i nystartede iværksættere målt i forhold til hvor mange, der måtte dreje nøglen om. 

Jeg er stolt over, at iværksætterklimaet er så godt i Jammerbugt Kommune, at vi ligger på en overbevisende førsteplads, når det kommer til nettotilvækst af nye virksomheder. Det er en kraftig indikation af, at vores indsatser virker, for fra kommunens side gør vi meget for at hjælpe nye iværksættere godt op vej. Og vi oplever også, at private rådgivere, pengeinstitutter, ejendomsbesiddere og forretningsdrivende sætter en ære i at hjælpe nye virksomheder i opstartsfasen. Det viser, at vi kan opnå store resultater, når vi fra mange forskellige sider arbejder for den samme sag. 

Et af de andre helt store fokusområder i kommunen er turisme. Og også her er der grund til at glæde sig. Dugfriske tal viser nemlig, at Jammerbugt Kommune stadig er nr. 1 i Nordjylland målt på antallet af overnatninger. 

Sagt på nordjysk: Det går slet ikk’ så ring’ endda. Og prikken over i’et et meget flot foreløbigt regnskab for 2017, som viser et driftsoverskud på godt 103,7 mio. kr. – hvilket er hele 33 mio. kr. bedre end forventet. 

Den samlede bundlinje viser, at kommunens likviditet ved udgangen af 2017 er forøget med 49, 4 mio. kr. Det er 67 mio. kr. bedre end det budgetterede. Den gennemsnitlige likviditet for kommunen er gennem 2017 steget markant. Gennemsnittet den 31. december 2016 var på knap 148 mio. kr. – ved udgangen af 2017 var det på knap 219 mio. kr. 

Denne udvikling i kommunens likviditet er meget tilfredsstillende. Gennem årene er det lykkedes os at gøre kommunens økonomi mere robust, og det kommer borgere og virksomheder til gode.

Jo – foråret er så sandelig løfterigt og giver grund til tro på fremtiden.