Borgmesteren informerer – Apropos Jammerbugt august 2018

28. oktober 2018

Fokus på folkeskolen

I skrivende stund er budgettet for 2019 godt på vej til endelig vedtagelse – og det glæder mig, for budget 2019 er i høj grad udtryk for kommunens strategi om at investere i de borgernære områder. 

Folkeskolen i top 20

Et af områderne, som Jammerbugt Kommune ønsker at styrke i de kommende år er folkeskolen. Ambitionen er, at folkeskolerne skal være blandt de 20 bedste i Danmark. 

Som forberedelse på projektet klarlægger vi blandt andet de områder, hvor folkeskolen allerede klarer sig godt. Eleverne i Jammerbugt Kommune gør det allerede rigtig godt i de nationale tests, ligesom flere elever i Jammerbugt Kommune, end på landsplan, gennemfører en ungdomsuddannelse seks år efter, at de har afsluttet folkeskolen. 

Samtidig indebærer arbejdet med ”Folkeskolen i top 20” også, at vi kigger grundigt på de punkter, hvor folkeskolen kan blive bedre. Noget af det, vi i den forbindelse har blik for, er hvordan vi i endnu højere grad kan tænke lokale muligheder og ressourcer ind i folkeskolen, for på den måde at skabe mere rum, energi og engagement om de lokale folkeskoler. 

Projekt ”Folkeskolen i top 20” indeholder desuden en gennemgang af ressourcetildelingsmodellen, både inden for almen- og specialområdet. Og så er et andet vigtigt skridt mod målet, at vi forhandler en lokal arbejdstidsaftale med lærerne i Jammerbugt Kommune på plads. Vi tror nemlig på, at tilfredse og værdsatte lærer skaber de bedst mulige forudsætninger for børns læring. 

Allerede i år inviterer Kommunalbestyrelsen til lokale dialogmøder om folkeskolen, for på den måde at blive klædt på til at vurdere, hvilke mål og indsatser, der skal prioriteres for at få Folkeskolen i top 20.  

Jetsmark Skolecenter – et skridt videre

Vi kommer ikke uden om, at de fysiske rammer har indflydelse på, hvordan vi fungerer, præsterer og trives. Uanset om man er 8 eller 58 år. Jeg er derfor meget tilfreds med, at planlægningen af det nye Jetsmark Skolecenter nu er kommet et skridt videre. 

I Kommunalbestyrelsen ønsker vi, at projektet med at bygge skolen skal følges tæt hele vejen igennem – fra idéfasen til byggeriet står færdig. Derfor er vi blevet enige om, at skolebyggeriet skal foregå efter totalrådgivermodellen. Det vil sige, at én rådgiver følger alle processer i forløbet. Modellen er fleksibel og giver os mulighed for at påvirke byggeriet undervejs, hvis der sker ændringer i elevtal, lovgivning eller andre forhold. Og det er jo en stor fordel, når det drejer sig om et stort byggeprojekt, der løber over lang tid. 

Med totalrådgivermodellen får både brugere, forvaltning og politikere større indflydelse i projekteringsperioden. Modellen giver derudover mulighed for at udbyde entreprenøropgaven i mindre enheder – og dermed til flere entreprenører, som vil kunne inddrages allerede i projekteringsfasen, så vi sammen kan finde de løsninger, der både er pris-, drifts- og kvalitetsmæssige optimale.

Som en vigtig del i byggeriet af den nye skole i Jetsmark, ønsker vi i høj grad at involvere både brugere og interessenter. De skal involveres direkte i processen og have direkte indflydelse på skolens udformning og indhold. 

Den nye skole i Jetsmark skal placeres på jordstykket foran Jetsmark Kirke. Skolen bygges i etaper. 1. etape forventes at stå færdig til skolestart 2021 og kommer til at indeholde indskoling, samt alle fællesfaciliteter for den samlede skole. 

Som borgmester er det jo fantastisk privilegeret for anden gang at medvirke til at opføre en helt ny skole, og det kan da også kun lade sig gøre takket været en stabil positiv økonomisk udvikling med driftsoverskud, der har givet os det tilstrækkelige råderum til investeringer. 

I budgettet for 2019 viderefører vi den sunde økonomiske politik, hvor vi optimerer og effektiviserer driften for at sikre, at der er sammenhæng mellem serviceniveauet og de økonomiske muligheder.