Borgmesteren informerer – Apropos Jammerbugt august 2018

16. august 2018

Ude godt – men hjemme bedst 

Sikke en sommer vi har haft! Og ikke kun her på vores skønne egn, men i hele Danmark, hvor jeg har haft fornøjelsen af at tilbringe ferien – turen er både gået til Sjælland og til Sønderjylland. Og der er bestemt mange skønne pletter på Danmarkskortet, ingen tvivl om det. Alligevel er det altid godt at komme hjem til Jammerbugten, hvor der er højt til himlen, og hvor havet eller fjorden til hver en tid byder på svalende afkøling i varmen. Ude godt, men hjemme bedst – jo, der er noget om snakken! 

Tilbage i arbejdstøjet

Nu er ferien godt brugt og jeg er tilbage i arbejdstøjet, parat til at tage fat sammen med mine politiske kolleger og alle kommunens medarbejdere. 

Og der er masser af opgaver at tage fat på – både den nok så vigtige daglige drift af alle kommunes funktioner og tilbud, og en lang række nye tiltag og projekter, både af lokal karakter og med perspektiver, der rækker ud over kommens grænser. 

Akutlægehelikopter til Saltum

Som et eksempel på det sidste vil jeg nævne, at vi inden sommerferien modtog meddelelse fra Sundhedsministeren om, at Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at Danmarks fjerde akutlægehelikopter får base ved Saltum. Den beslutning er vi selvfølgelig glade for, da placeringen i Jammerbugt Kommune giver en hensigtsmæssig dækning af hele Nordjylland og dermed bidrager til nordjydernes tryghed. Vi var da heller ikke sene til at tilkendegive overfor ministeriet og Danske Regioner, at vi fra kommunens side naturligvis meget gerne medvirker i den videre proces med at finde en egnet konkret placering til helikopterlandingspladsen. 

Vigtige lokale projekter

Blandt de mere lokale tiltag, som der arbejdes med lige nu, er de to vigtige projekter med udvikling af Aabybro Centret og opførelse af den nye Jetsmark Skole. Det er jo to vidt forskellige projekter. Alligevel har de noget til fælles: Udover at der i begge tilfælde er tale om anlægsprojekter, er de kendetegnet ved, at der både det ene og det andet sted er rigtig mange interessenter involveret. Rigtig mange parter har simpelt hen ’aktier’ i de beslutninger, der træffes. Derfor lægger vi også vægt på at inddrage borgere og brugere i processen. Vi ønsker jo netop at skabe resultater, som vi alle kan være tilfredse med og stolte af! Personligt glæder jeg mig meget til at følge de to projekter og med tiden se dem tage form. 

Det kommende års budget

En helt anden og mere bunden opgave, der som altid kræver meget tid og opmærksomhed på dette tidspunkt af året, er det forberedende arbejde med kommunens budget for det kommende år. Der ligger mange, mange beregninger, opgørelser, drøftelser og oplæg forud for det Budgetseminar, som Kommunalbestyrelsen samles på i september. Budgettet behandles derefter over to gange i Kommunalbestyrelsen og vedtages med 2. behandlingen den 11. oktober. 

Som sagt: Vi har arbejdstøjet på og ærmerne smøget op!