Borgmesteren informerer – Apropos Jammerbugt januar 2019

20. januar 2019

Fremtidens Jammerbugt skaber vi sammen.

Kalenderen siger januar 2019 – og der er nu noget særligt ved at tage hul på et nyt og ubrugt år. Hvad mon det bringer? Noget af det, jeg personligt glæder mig til i år, er de processer, hvor Jammerbugt Kommune har brug for borgernes og andre parters medvirken for at nå i mål med gode resultater. 

Folkesundhedsmødet – en mulighed for indflydelse

Et godt eksempel er arbejdet med den kommende sundhedspolitik, hvor vi allerede den 28. januar inviterer alle, som interesserer sig for sundhed, forebyggelse og det gode liv, til at deltage på et folkesundhedsmøde. 

På mødet bliver der rig mulighed for at debattere med politikere, fagfolk, erhvervsliv, forskellige råd, nævn og bestyrelser – ligesom man kan møde frivillige, foreninger eller private, der arbejder eller gerne vil arbejde med sundhed.  

Nogle af de spørgsmål, der er oppe til debat er:

•       Hvordan fremmer vi i praksis sundheden for dig – eller den gruppe, du repræsenterer?

•       Hvad skal vi gøre mere af – og hvad skal vi gøre mindre af?

•       Hvem skal kommunen specielt have fokus på at støtte?

•       Hvilke tilbud virker, som vi skal lade os inspirere af – og omvendt?

•       Hvordan kan vi samarbejde om sundhed og forebyggelse på nye måder? 

I kommunen har vi været i gang med at forberede mødet gennem længere tid, for sundhed er et emne, som går på tværs af afdelinger og forvaltninger. Vi synes, det er vigtigt at bringe mange vinkler og tilgange til emnet frem i lyset, så de alle kan bidrage til at kvalificere de løsninger og tiltag, vi finder frem til. 

Vi håber, at Folkesundhedsmødet resulterer i en masse gode input til kommunens kommende sundhedspolitik, så vi får udviklet en politik, der kommer til at ’leve’ fremfor at samle støv på hylden. 

Kick-off på Folkeskolen i Top 20

Også på folkeskoleområdet vil 2019 byde på mulighed for alle interesserede for at påvirke udviklingen af folkeskolen her i Jammerbugt Kommune. Vi har i Kommunalbestyrelsen sat os et ambitiøst mål om at få en Folkeskole i top 20 – men hvad vil det i grunden sige på ’jammerbugtsk’? Og hvordan når vi derhen?  

En folkeskole i top 20 kommer ikke af sig selv. Udviklingen af folkeskolen kræver, at politikere, forvaltning, medarbejdere, ledere, lærerkreds, forældre, elever og skolebestyrelser i fællesskab arbejder konstruktivt, innovativt og fokuseret. At vi er lydhøre over for hinandens idéer og erfaringer, og i fællesskab løser udfordringer og fejrer succeser.  

Første skridt bliver at samle alle parter, som kan bidrage til, at vi når i mål med visionen. Det sker den 4. februar, hvor Jammerbugt Kommune er vært for et Kick-off arrangement for alle interesserede.  

Efter det indledende kickoffmøde vil der blive afholdt et elevrådstopmøde. På topmødet vil eleverne blive introduceret til de ideer, der er kommet frem på det første møde, desuden skal de også komme med deres egne ideer. Som en del af processen vil der også blive afholdt lokale dialogmøder, inden den nye skolepolitik formuleres. VI regner med den nye skolepolitik kan godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2019. 

Ny planstrategi på vej

På det mere overordnede plan kommer 2019 til at byde på en ny planstrategi for kommunen. I planstrategien sætter Kommunalbestyrelsen de overordnede rammer for kommunens udvikling i de kommende år.  

I Jammerbugt Kommune har vi gode erfaringer med at supplere planstrategien med et såkaldt handlingskatalog, som er et katalog over et bredt udvalg af forskellige handlinger og indsatser, som Kommunalbestyrelsen sammen med andre parter vil sætte i gang de kommende år.  

Også undervejs i dette arbejde vil borgere, foreninger, erhvervsliv og andre interesserede blive inviteret til at komme med ideer og forslag.  

For mig er der ingen tvivl om, at det er en kæmpe styrke, at vi – offentlige og private parter -  således sammen er med til at skabe fremtidens Jammerbugt Kommune. At vi sammen definerer problemer og udfordringer – at vi sammen udvikler nye løsninger – og at vi sammen realiserer dem i praksis. Det gør det muligt at sikre levedygtige løsninger af høj kvalitet.  

Vi er klar til at tage fat, og håber, at så mange som muligt vil være med!