Borgmesteren informerer - Apropos Jammerbugt maj 2018

16. maj 2018

Ny Jetsmark Skole på vej 

At være borgmester er et meget alsidigt og spændende job, hvor man bliver involveret i rigtig mange forskellige sager. 

En løsning til glæde for alle

Indimellem kan det ligefremt være nervepirrende – som fx i dagene op til Stor Bededag, hvor der endeligt langt om længe – og næsten i sidste øjeblik - blev indgået forlig mellem kommunerne og de faglige organisationer. Det var lige spændende nok. 

Vi undgik konflikt - der blev som bekendt fundet en løsning – til gavn og glæde for både medarbejdere og arbejdsgivere og ikke mindst borgere. 

Og hvis nogen skulle være i tvivl, vil jeg gerne på Kommunalbestyrelsens vegne understrege, at vi værdsætter kommunens medarbejdere, og den forskel de gør – dag efter dag. Uden dem – ingen kommune. 

Værdifulde erfaringer

En helt anden sag, som ligger mig på meget på sinde, er processen med at etablere Ny Jetsmark Skole. Jeg er så heldig at være medlem af den politisk styregruppe for projektet, ligesom jeg også var det i forbindelse med opførelsen af den nye skole i Aabybro. 

Og det, at vi har prøvet at bygge en ny skole før, ja, det giver os nogle værdifulde erfaringer at trække på. Her tænker jeg blandt andet på erfaringerne med at inddrage borgere og brugere. Det var så frugtbart et samarbejde i Aabybro, at der ikke er nogen tvivl om, at vi nu vil gentage dette i Pandrup/Kås/Moseby. 

Gode fysiske rammer og udvikling i hele området

Den nye Jetsmark Skole skal først og fremmest skabe gode fysiske rammer med tanke på både læring, trivsel og godt arbejdsmiljø. Samtidig skal skolen være med til at gøre Jetsmarkområdet endnu mere attraktivt for nuværende borgere og tilflyttere. 

Det er en udvikling, som kommunen allerede har tyvstartet, blandt andet med det aktuelle udbud af helt nye byggegrunde på Klosterlunden i Pandrup. 

Et byggeri i to etaper

Skolen opføres i to etaper, hvor første etape er indskolingsafdeling. Anden etape består af mellemtrin og udskolingsafdeling. 

Selvom skolen opføres i etaper, tegnes den samlede skole med alle tre afdelinger i første etape, så det fra starten er klart, hvordan den samlede skole skal placeres og indrettes.

Vi arbejder efter en tidsplan, som er opdelt i tre faser: Indledende fase, udbudsfase og anlægsfase. Et foreløbigt bud på afslutningen af første etape og dermed ibrugtagning af den nye indskolingsbygning er august 2021. 

Medvind kræver opbakning

Kommissoriet for projektet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i april. Det er udarbejdet på baggrund af erfaringerne med processen omkring etableringen af Aabybro Skole. Og i det hele taget er der som nævnt mange gode erfaringer at trække på fra processen i Aabybro. I styregruppen ønsker vi at genskabe samme synergi mellem ny skole, idrætshal og byen, sådan at Pandrup-området kan få noget af den samme medvind, som Aabybro har fået.  

Vi er klar over, at sådan en udvikling kun kan ske med bred opbakning og samarbejde fra mange sider. Hvis vi skal i mål, kræver det, at alle er med: Skole, idrætsforeninger, borgere og øvrige aktører i lokalsamfundet. 

Derfor står styregruppen for Ny Jetsmark Skole bag et borgermøde i Pandrup den 28. maj 2018. Her håber vi at se rigtig mange borgere og andre interessenter til en dialog om områdets udvikling, både i forhold til den nye skole, halprojekt, bosætning og andre tiltag i området. 

Fakta: 

Bag skoleprojektet står en politisk styregruppe, en projektgruppe, en bruger- og interessentgruppe og et bedømmelsesudvalg

Den politiske styregruppe består af formand og næstformand i økonomiudvalget, formand og næstformand i børne- og familieudvalget, kommunaldirektør, børne- og familiedirektør, vækst- og udviklingsdirektør samt skole- og dagtilbudschef. Derudover vil Jammerbugt Kommunes projektleder og rådgivere være associerede medlemmer af styregruppen.

Kommunalbestyrelsen frigav i april 500.000 kroner til arbejdet med at vælge udbuds- og samarbejdsform og til at udarbejde udbudsmateriale for den nye skole i Jetsmark.