Borgmesteren informerer – Apropos Jammerbugt marts 2019

14. april 2019

Når vi sammen får ønsker til at gå i opfyldelse

Som borgmester – og menneske – bliver jeg gang på gang imponeret over de resultater, man kan opnå, når man sammen med andre gode kræfter beslutter sig for at arbejde for en sag - og sætter handling bag. Den kommende skole i Jetsmark er et godt eksempel – jeg er utrolig stolt over, at vi for anden gang i Jammerbugt Kommunes korte historie, er undervejs med et helt ny skolebyggeri.  

Udviklingen i vores mange landsbyer og fire centerbyer er andre eksempler. Med afsæt i de lokale udviklingsplaner (de såkaldte LUP’er) og Masterplaner arbejder lokale ildsjæle og kommunen – og ofte også andre aktører – sammen om at udvikle hvert enkelt lokalsamfund, så det til fulde kan udfolde sit potentiale. Helt aktuelt tager vi i denne måned de første skridt for at virkeliggøre nogle af tiltagene fra Masterplanen for Brovst. 

Også i kommunens største by, Aabybro, har vi sat forskellige tiltag i værk for at sikre, at byen også i årene fremover er attraktiv for nuværende og tilflyttende borgere. Byen er gennem en årrække vokset – både i omfang og i antallet af borgere. Det er naturligvis glædeligt – og samtidig skal vi være opmærksomme på det pres, som i kraft af denne udvikling opstår, både på selve byens rum, dens infrastruktur og de servicetilbud, byen rummer. 

Aftale om nyt lægehus i Aabybro

Derfor var jeg glad og lettet, da jeg på kommunens vegne i denne måned indgik aftale med læge Thomas Olsen om driften af et nyt lægehus i Aabybro – nærmere bestemt i lokaler i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt.  

Det har længe været et stort ønske at få endnu et lægehus i kommunen, og vejen har været fuld af bump og huller. Jeg er meget tilfreds med, at vores initiativ og arbejde med at få et nyt lægehus i Aabybro nu endelig er lykkes. Thomas Olsen trækker selv i kitlen og bliver fast læge i den nye klinik, hvorved han vil blive et kendt ansigt blandt sine patienter. Det betyder tryghed for vores borgere, at vi får endnu et lægehus med en fast læge, og det giver bedre sammenhæng for borgerne, at de møder samme personale. 

Det er en vigtig prioritet for Kommunalbestyrelsen at sikre lægedækning for borgerne i Jammerbugt Kommune, både i forhold til sundhedsindsatsen generelt, men også i forhold til bosætning, så alle, der flytter til kommunen, har mulighed for at få en lokalt praktiserende læge. 

En ny rygrad til Aabybro Bymidte

Med tanke på den fysiske udvikling af Aabybro har vi samarbejdet med Realdania og den rådgivende tegnestue CFBO om en grovskitse for byen. Grovskitsen går forud for en endelige plan for en ny og stærkere bymidte. Kommunalbestyrelsen besluttede i februar at følge grovskitsens anbefaling om at skabe en ny ’rygrad’ i Aabybro Bymidte – kaldet Broen. Broen kommer til at gå fra rundkørslen ved Aaby Sdr. Gade til Kattedamsvej, og bliver en ny forbindelse for lette trafikanter. Samtidig bliver Broen stedet for fællesskaber. Vurderingen er, at Broen kommer til at koste mellem 10 og 15 mio. kr.  

Jammerbugt Kommune vil søge midler til Broen hos Realdania via deres kampagne "Hovedbyer på forkant". Kommunen søger medfinansiering til et totalt beløb på 10 mio. kr. Hvis Realdania udvælger projektet, kan kommunen forvente støtte på 50% af udgifterne – så Jammerbugt Kommune kommer til at bidrage med 5 mio. kr.  Samme kampagne støttede det snart afsluttede arbejde med planen for udformningen af bymidten. 

Genbrugsplads moderniseres

I en lidt anden boldgade – men stadig i Aabybro – har Kommunalbestyrelsen besluttet at modernisere genbrugspladsen, så den får samme niveau, kvalitet og indretning som genbrugspladserne i Brovst, Fjerritslev og Pandrup. For borgerne i Aabybro betyder det blandt andet bedre tilkørselsforhold og adgang til en haveaffaldsplads. Samtidig udvides genbrugspladsen med flere containere, så pladsen er fremtidssikret i forhold til byudviklingen i Aabybro og klar til fremtidens miljøkrav. Asfalt, kloakker og belysning bliver også fornyet – både fordi det trænger på den 18 år gamle genbrugsplads, og fordi de fremtidige vedligeholdelsesudgifter og elforbruget dermed mindskes. 

Borgerne vil komme til at mærke arbejdet med moderniseringen, men kommunen forventer ikke, at genbrugspladsen bliver lukket under ombygningen. 

Projektet er estimeret til 18,4 mio. kr. i alt inklusiv en bevilling i 2018 på 625.000 kr. Lånet tilbagebetales gennem affaldsgebyrerne. Den samlede investering kommer til at koste hver husstand og sommerhus 34 kr. årligt i genbrugspladsgebyr.