Børn – ældre og Skole

16. oktober 2017

Af: Mogens Gade

Vi ønsker så decentrale løsninger som muligt – vi er garant for børnepasning med valgmuligheder – så decentralt som det fungerer nu med lidt flere voksne.

På samme måde er vi garant for en fortsættelse af Projekt Liv i By og Skole- vi er imponerede over det store lokale engagement og den positive måde skolerne spiller med – og med den kommunale opbakning er vi kommet langt – netop fordi at sammen løfter vi højere end hver for sig – præcis som vi gør det i vores generelle handlingsorienterede landdistriktsaktiviteter – sammen med lokale ildsjæle.

I Venstre er vi også stolte af de øgede midler en samlet kommunalbestyrelse gennem de seneste år har bevilget til ældreområdet – dels til plejecentrene og dels til hjemmehjælpen. Samlet set er der opnormeret med ca. 20 millioner kr. til en mere tryg og værdig ældrepleje.