Børnepasning med valgmuligheder

26. april 2021

Af: Mogens Gade

Jammerbugt Venstre har også indenfor børnepasningen det udgangspunkt, at vi mennesker er forskellige og derfor også har forskellige behov – disse forskellige behov tilgodeses bedst ved en mangfoldighed af kvalitetstilbud, som naturligvis skal omfatte både kommunale og private løsninger herunder tilskud til pasning af egne børn. 

Vi hører stor tilfredshed blandt forældrene – når der er valgmuligheder – derfor er det også ærgerligt, at regeringen rent ideologisk sammen med støttepartierne er på vej til at lægge store hindringer i vejen for de private pasningsordninger – I øvrigt er det også urimeligt og slet ikke fornuftigt – specielt når vi ved, at de private ordninger er efterspurgte som et godt supplement til de kommunale – ca. 1/3 af børnene i Jammerbugt Kommune passes i private ordninger.

Børnepasningen er ligesom de øvrige borgernære områder vigtige for Jammerbugt Venstre og vil også være det fremover. Den decentrale børnepasning med flere voksne er en mærkesag, som hele kommunalbestyrelsen har været med til at fremme efter en politisk aftale, som alle partier indgik efter seneste kommunalvalg – det har været en succes – og Jammerbugt Kommune er gået fra at have en meget lav normering til at være ca. på landsgennemsnittet. Vi skal fortsætte ad den vej.

Her er det så vigtigt for Jammerbugt Venstre – uanset hvad man måtte finde på i folketinget – at få markeret, at vi lokalt vil stå vagt om såvel de Kommunale som de private ordninger – fordi der begge steder leveres til forældrenes fulde tilfredshed.