Budget 2019 – Velfærd og vækst !

3. februar 2019

Økonomiudvalget har et særligt ansvar for budgetlægningen – vi har nemlig både retten og pligten til at komme med et oplæg til et budget i balance – som  den øvrige Kommunalbestyrelse så skal tage stilling til. De seneste par år har vi efter at have lyttet til medarbejdere og de øvrige politiske udvalg valgt, at komme med et meget detaljeret forslag – som også har været koordineret med de politiske partier og lister.  Med respekt for alle disse spillere er det de to seneste år lykkedes Økonomiudvalget at komme med budgetforslag, som med få undtagelser har nydt fremme hos en samlet Kommunalbestyrelse – I Jammerbugt Kommune er budgettet ikke kun tal – det er ikke mindst en række budgetbemærkning, som udmønter tallene i ord – og ikke mindst sætter forskellige processer i gang – med henblik på den fremtidige udvikling i og af Jammerbugt Kommune  – interessant læsning.

Her bidrager Økonomiudvalget primært på vækstområdet – bl.a. med en fastholdelse af den lokale indsats for erhvervsfremme – bl.a. i forhold til vores mange iværksættere. Yderligere vil vi sikre, at andre virksomheder guides til det nyetablerede Nordjyske Erhvervshus – hvor de vil kunne blive vejledt til vækst og udvikling.

Der er afsat flere midler til at styrke bosætningsindsatsen – så vi kommer til at arbejde endnu mere strategisk og struktureret med bosætning og branding i alle områder af Jammerbugt Kommune.

Der er gang i hjulene i Jammerbugt Kommune – derfor har vi valgt at ansætte 3 mere i planafdelingen – dels til lokalplaner og dels til byggesager – Jammerbugt Kommune skal ikke være flaskehalsen der står i vejen for vækst – tværtimod !

Der er sat fokus på Automatisering og velfærdsteknologi – og på mere rationelle indkøb – bl.a.  for at sikre midler til velfærd !

Budgettet for 2019 er på mange måder en opfølgning på Konstitueringsaftalen efter valget i 2017 – mange af de løfter vi 27 Jammerbugtpolitikere gav hinanden på det tidspunkt er realiseret via det første budget i denne byrådsperiode – imponerende godt !