Dansk Folkeparti og Venstre i Jammerbugt Kommune indgår valgforbund

25. august 2021

Dansk Folkeparti og Venstre har i den forløbne kommunalbestyrelsesperiode igen haft et godt samarbejde.  Vi to partier har langt hen ad vejen været enige politisk i perioden, og derfor synes vi, at det er naturligt, at vi fortsat tager ansvar for Jammerbugt Kommunes udvikling -  og fastholder vores valgforbund – med det mål at videreudvikle vores velfungerende Jammerbugt kommune under Mogens Christen Gades ledelse.

Dansk Folkeparti og Venstre stiller op som to selvstændige partier med hvert vores valgprogram. Efterfølgende er nævnt nogle fælles politiske indsatsområder.

Valgforbundet er enige om fortsat stort fokus på lokalsamfundene – via projekt Liv i By, skole og lokalsamfund. Samtidigt skal der også fortsat fokuseres på vores 4 hovedbyer via en fortsat udvikling af centerbysamarbejdet – Det skal være attraktivt at bosætte sig i hele Jammerbugt Kommune.

Valgforbundet vil endnu tættere på borgerne. Vi mennesker er forskellige, og vi har derfor også forskellige behov.  Valgforbundet vil sikre rammer for det gode liv. Med valgmuligheder - uanset om vi er børn eller voksne, normalt fungerende eller handicappede, lønmodtagere eller erhvervsdrivende.

Valgforbundet vil være meget optaget af etableringen af en indgang for borgerne – som opfølgning på succesen en indgang til kommunen for erhvervslivet – I forbindelse med borgerbetjeningen skal der fokuseres på borgeren i centrum

Den gode dialog med erhvervslivet skal fortsat udbygges – ligesom der skal være fokus på en optimal infrastruktur.

Velfærd og vækst er hinandens forudsætninger. God velfærd skaber vækst, og vækst er forudsætningen for at finansiere velfærd og god service for vore borgere. Her vil Valgforbundet sikre den nødvendige opbakning til ildsjæle, lokalsamfund og erhvervsliv. Så vi sammen sikrer udvikling fremfor afvikling, såvel lokalt som kommunalt.

I den forbindelse og generelt er det vigtigt med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

Jammerbugt Kommune er en Landbrugskommune. Valgforbundet vil fortsat arbejde for rimelige rammevilkår for Landbruget.

Valgforbundet vil sætte øget fokus på Uddannelse.  Der er brug for at endnu flere unge mennesker får en ungdomsuddannelse, og der er brug for at endnu flere uddannes i takt med virksomhedernes behov. Endelig er der brug for en generel højnelse af uddannelsesniveauet i Jammerbugt Kommune.

Trafikplanlægning og trafiksikkerhed både i byerne og i lokalsamfundene skal opprioriteres.

For at skabe vækst og øget bosætning i Jammerbugt Kommune er det vigtigt at skatteprocenten og grundskyldspromillen holdes på det lavest mulige niveau.

Valgforbundet er enige om at pege på Mogens Christen Gade som borgmester.

Aabybro, den 25. august 2021

                                    

                                        Dansk Folkeparti og Venstre