Demokratiet findes i samtale og processer

9. februar 2021

Af: Christian Hem

Jeg hører fra tid til anden spørgsmålene, om der er demokrati i kommunalbestyrelsen, og bliver beslutningerne taget af de få. Ligeledes kan vi læse at der mangler debat i byrådssalen.

Mit klare svar er JA – demokratiet lever i bedste velgående.

For mig står demokratiet på to ben - èt ben der handler om det gode samarbejde i Kommunalbestyrelsen og det andet ben den form for demokrati, som udleves over for borgerne.

Det er korrekt at Venstre har 14 ud af 27 mandater, men for mig og for Venstre kalder det alligevel på samarbejde med de øvrige partier og lister. Venstre har IKKE brugt sit flertal i denne byrådsperiode og stået 14 mandater om en beslutning, men altid søgt det bredest mulige flertal. Dette ses tydeligt i budgetlægningen, som er et af årets vigtigste opgaver. Her har der i alle årene i denne byrådsperiode været opbakning fra 27 eller 26 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsens arbejde handler meget om godt udvalgsarbejde og processer. Når Børne- og familieudvalget arbejder med skolepolitik, inddrages forvaltningen, skolebestyrelser og andre interesserede. Efter denne proces kommer der en indstilling til kommunalbestyrelsen om skolepolitikken – denne politik bliver så godkendt af kommunalbestyrelsen i erkendelse af, at medlemmerne af udvalget, der har været tættest på processen og har største indsigt på området, kommer med et gennemarbejdet forslag. Denne fremgangsmåde hindrer naturligvis ikke, at resultatet af udvalgsarbejdet ikke kan debatteres i kommunalbestyrelsen – men de store debatter og kunsten at indgå de brede aftaler sker i fagudvalget. På samme måde sker det i andre udvalg.

Beskæftigelsesudvalget kommer med beskæftigelsesplanen. Socialudvalget kommer med planer for ældre og handicapområderne. KFL-udvalget kommer med plan for udmøntning af halpuljen mv. Teknik og miljøudvalget kommer med lokalplaner etc. og økonomiudvalget kommer med oplæg til bla. Planstrategi osv.

Alle dagsordner fremlægges og drøftes i de politiske grupper og der afholdes temamøder for kommunalbestyrelsens medlemmer, så alle netop kan være så oplyste som overhovedet muligt inden en sag besluttes.

Borgmesteren holder møder med formændene for de politiske grupper og ligeledes holdes der møde med formændene for de stående udvalg. Begge møder medvirker til at sætte en fælles retning for Jammerbugt Kommune, og til en løbende evaluering af kommunalbestyrelsens arbejde.

Efter min opfattelse har vi ikke topstyring i Jammerbugt Kommune, men et godt demokratisk udvalgsstyre.

Demokrati er samtalens kunst, og derfor fungerer demokratiet godt i Jammerbugt Kommune. Når alle eller næsten alle politikere stemmer for et budget eller en indstilling - er det ikke fordi vi altid er enige, men fordi vi taler os til enighed.  Det er vigtigt, for det giver en sund kommune med et godt demokrati.