Der er gang i mange positive ting i Jammerbugt Kommune

6. juli 2022


Af: Mogens Christen Gade


Det sidste Kommunalbestyrelsesmøde før sommerferien satte, som årets hidtidige møder i Kommunalbestyrelsen, gang i virkelig mange nye spændende ting i vores kommune. Og vi der driver Jammerbugt Kommune, kan sammen med ansatte, ildsjæle og erhvervsliv(et) være stolte af de mange positive tiltag, der er igangsat.

Det giver selvfølgelig ikke så meget medløb til de få Kommunalbestyrelsesmedlemmer, som leder efter fejl og mangler – fejlfinderne. Det borgerne og en kommune virkelig har brug for, og som der heldigvis er langt flest af her hos os i Jammerbugt Kommune - det er stifindere. Stifindere der går efter at skabe rammer for fremtidig udvikling og for det gode liv – både indholdsmæssigt og når det gælder de fysiske rammer.

Selvfølgelig er alt ikke perfekt i Jammerbugt Kommune – og der er meget vi kan og skal blive bedre til – men der er altså også rigtig meget der fungerer og det får desværre ikke så meget spalteplads.

Lad os se på det seneste kommunalbestyrelsesmøde den 22. juni – og hvad der blev besluttet der.

1.    Der blev givet en garanti til 41 nye almene lejeboliger i Aabybro, som allerede er godt på vej til at være udlejet.

2.    Der blev givet tilskud til renovering af klubhuset i Hjortdal

3.    Der blev givet tilskud til et projekt omkring Mølleparken i Brovst

4.    Der blev vedtaget en ny visionsplan for vores tre Limfjordshavne – Haverslev, Attrup og Gjøl

5.    Der blev sendt en ny lokalplan i Aabybro i høring, som bliver fulgt op med en ny spændende virksomhed i byen.

6.    Tre områder i vores Kommune – inkl. Biersted blev fritaget for naturgas og godkendt til at kunne overgå til fjernvarme – en hurtig reaktion på de stigende gaspriser og for grøn og vedvarende energi frem for afhængighed af energi fra Putins Rusland

7.    Projekt Liv i By og skole blev evalueret – og det blev besluttet at fortsætte dette masterprojekt i Jammerbugt Kommune – hvor lokalsamfund, skole og Jammerbugt Kommune hjælper hinanden med at kæmpe for udvikling via det store lokale engagement. Denne fælles organiserede og strukturerede kamp for udvikling er spændende at være en del af – fremfor den alt for ofte udsigtsløse og negative kamp mod afvikling. Jammerbugt Kommune er en kommune der vil såvel landdistrikterne som hovedbyerne. Under denne evaluering besluttede kommunalbestyrelsen at fastholde Tranum Undervisningssted, som en del af Jammerbugt Kommunes meget decentrale skolevæsen.

8.    Det blev besluttet at fremsende et officielt høringssvar til regeringen omkring projekt Naturnationalpark Tranum – et høringssvar hvor Jammerbugt Kommune siger nej til det der ligger – og hvor vi ønsker en forhandling med ministeren primært om 4 hovedemner nemlig tilgængelighed, rigid hegning, dyrevelfærd og biodiversitet.

9.    Der blev vedtaget en ny spændende moderniseringsplan med tilhørende finansieringsplan for vores skoler og daginstitutioner – som kommunalbestyrelsen allerede fra 2024 har mulighed for at gå i gang med at realisere.

10. Der blev nedsat et nyt udvalg, som skal arbejde med en af tidens største udfordring – at sikre arbejdskraft til bl.a. vores plejesektor – men også med andre områder. Der skal ske en koordinering mellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervspolitik. En spændende opgave.

11. Der blev ansat en borgerrådgiver – som fremover kan vejlede og guide borgerne – herunder være med til at løse evt. konflikter mellem borgere og Jammerbugt Kommune.

12. Der blev vedtaget en handlingsplan i forhold til Jammerbugt Kommunes erhvervs- og vækststrategi. En strategi med 7 indsatsområder som nu bliver fulgt op med en meget konkret handleplan.

Mange spændende beslutning på bare et kommunalbestyrelsesmøde – og flere kunne tilføjes – jo, der er gang i meget i Jammerbugt Kommune - både når det gælder det indholdsmæssige og de fysiske rammer. I den forbindelse er det afgørende – at vi der driver Jammerbugt Kommune fortsat sætter en dagsorden med fokus på osten fremfor de huller der måtte være i osten – netop fordi det er osten vi skal leve af.