Der er meget på spil – mød op og stem!

5. november 2021

Der er meget på spil ved dette kommunalvalg. Og selvom mange har vurderet valgresultatet – ja, så er det altså først tirsdag, den 16.  november at valget afgøres. Ikke af eksperter, men af de som møder op for ar stemme.

Jammerbugt Kommune er en dejlig Kommune, men ikke en perfekt Kommune. Vi er kommet langt og har sat tydelige pejlemærker for fremtiden. Personalet og den samarbejdende kommunalbestyrelse fortjener ros for indsatsen indtil nu. Men der er også ting, vi skal blive bedre til i den kommende periode.

I Jammerbugt Venstre har vi valgt at køre den positive dagsorden med fuld fokus på den borgernære velfærd uanset alder, køn, handicap eller andre udfordringer. Velfærden skal finansieres, og det sikrer vi via en klar strategi for yderligere vækst og udvikling for vores Kommune og som fremgår af vores valgprogram: Sammen mod Fremtiden – lys i vinduerne i by og på land.

Når røgen har lagt sig efter valgkampen, er det vigtigt at genoptage det brede politiske samarbejde, som har bragt Jammerbugt Kommune langt. Ja, endnu længere end nogle havde turdet tro og håbe.

Vi skal fortsætte med at bygge bro frem for at grave grøfter. Det tjener Jammerbugt Kommune og os der bor her bedst.

Nu er vi alligevel kommet i tvivl om vores strategi. For vi har jo ikke fremført de store kritikpunkter af tingenes tilstand eller ulovlige forslag om at sælge byggegrunde for 1,- kr. pr. styk eller en ufinansieret tolærerordning i folkeskolen eller …

Vi har blot foreslået små forbedringer på den borgernære velfærd f.eks. på ældreplejen, som der er finansiering til. Det er ikke valgflæsk, men realpolitik.

Jammerbugt Kommune fortjener politikere der er konstruktive stifindere frem for fejlfindere. Det er nemlig stifinderne der skaber grundlaget for fremskridtet.

Tiden er til fortsat godt lokalpolitisk håndværk, hvor den positive dagsorden sættes i bestræbelserne på at gøre Jammerbugt Kommune til et endnu bedre sted at leve, virke og besøge.

Der er meget på spil – eksperterne afgør ikke valget – det gør du!