Det brede samarbejde omkring Budget 2023 er godt for Jammerbugt!

19. oktober 2022

Af: Ulla Flintholm

En meget stram økonomiaftale imellem KL og Regeringen betød, at vi stod overfor meget svære budgetforhandlinger. Heldigvis har et årelangt bredt politisk samarbejde i Jammerbugt Kommune sikret ikke bare politisk stabilitet men også økonomisk stabilitet. Jammerbugt Kommune har en god økonomi, en god økonomi skabt af politikere, der har haft og fortsat har en vision for Jammerbugt Kommune og en plan for Jammerbugt Kommune. Borgerne i Jammerbugt Kommune ved, at den politiske stabilitet sikrer stabilitet for den kommunale service, for den decentrale børnepasning, og for de små lokale skoler, så man med ro i maven kan vælge at bosætte sig i et af vores fantastiske lokalsamfund uden at frygte, at vi lukker skolen i morgen eller, at vi lukker det kommunale dagtilbud i morgen.

Borgerne kan stole på, at det vi lover i dag, det gælder også i morgen. 

Derfor er jeg også glad for, at vi har fundet en model for at bevare Solsikken i V. Hjermitslev, lige som vi tidligere i år valgte at bevare Tranum Skole - og jeg er glad for, at vi nu giver en lokalsamfundet mulighed for at finde den løsning, der passer til dem. Vi kommer ikke med en færdigpakke, men vi kan hjælpe med at anvise en model. At bevare Solsikken i V. Hjermitslev betyder noget, ikke bare for borgerne, der bor i V. Hjermitslev, men det betyder faktisk også noget for borgerne i Saltum.

Ved at bevare Solsikken, så bevarer vi også en meget vigtig fødekilde til Saltum Skole, for det er vigtigt for Saltum, at så mange børn som muligt vælger Saltum Skole til – en fantastisk Skole, som vi har renoveret og investeret 12 mio kr. i, og når det er det, så er det jo for at skolen fortsat kan være bæredygtig – også i fremtiden. Men ja, Saltum forældre kan komme til at køre deres børn til en vuggestue i V. Hjermitslev, men det er altså ikke bare en køretur med et vuggestuebarn, det er i høj grad også en indsats, der skal fremtidssikre Saltum Skole. 

Men det er også et signal, det er et signal til alle borgere i Jammerbugt Kommune om, at vi godt tør at træffe beslutninger, der kan sikre liv i vores landdistrikter. At vi godt tør træffe beslutninger, der vender den anden vej, der ikke centraliserer.

Vi står på mål for, at der er lys i vinduerne i alle lokalsamfund, det står vi på mål for i dag, og det står vi på mål for i morgen.

Vi står på mål for det i et stærkt politisk fællesskab – også når det er svært. 

I Jammerbugt Kommune har vi et godt og stærkt politisk samarbejde i konstitueringsgruppen. Et samarbejde der igennem flere år har skabt den økonomi, der nu betyder, at vi kan vedtage et godt budget og et ansvarligt budget.

Vi har taget ansvar for Jammerbugt Kommune, og derfor har vi nu vedtaget et budget, hvor vi har råd til at investere 35 mio i de tre store velfærdsområder.

Seniorområdet, Voksenhandicap og det specialiserede børneområde får henholdsvis 18 mio, 11 mio og 6 mio. 

Vi har vedtaget et budget uden store besparelser på folkeskolen, med minimale besparelser på dagtilbudsområdet, vi afkorter åbningstiden med 5 minutter dagligt, men samtidig skaber vi mere frihed og mere fleksibilitet for vores medarbejdere ude i børnehaverne og i vuggestuerne. Vi siger nemlig, at man fremadrettet gerne må lukke institutionen, hvis det sidste barn er hentet, og dermed får vores pædagogiske personale også frihed for at køre hjem til familien tidligere, når det er muligt. 

Vi har vedtaget et budget, hvor vi bevarer fokus på den tidlige forebyggende indsats via de fremskudte Socialrådgivere ude på skolerne og i børnehaverne.

Vi investerer 1 mio ekstra i PPR for at nedbringe ventetiderne, og vi etablerer et styrket fokus på Skolefravær, så flere børn bliver en del af de sociale fællesskaber.

Vi er også enige om, at vi fremadrettet ansætter yderligere to PAU elever årligt. En rigtig god investering, når vi ved, at der i fremtiden bliver mangel på pædagogisk personale. Den Pædagogiske Assistent uddannelse er er erhvervsuddannelse, og der er derfor ikke samme krav om en gymnasial uddannelse, som der er til Pædagog uddannelsen, og den er derfor et rigtigt godt alternativ for mange af vores unge mennesker. Vi mangler bare, at Christiansborg anerkender uddannelsen, så vores Pædagogiske Assistenter tæller med som faglært personale, når vi opgør vores norm for faglært og ikke faglært personale, og det skal vi jo bl.a. gøre i forbindelse med at vi modtager de statslige midler til minimumsnormeringen. 

Der er meget at glæde sig over ved Budget 2023 – også over at vi modtog 20 mio fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Vi kommer dog alligevel til at tage ca. 33 mio kr. op af kassen, men pga. den gode økonomi opbygget igennem flere år med politisk og økonomisk samarbejde og stabilitet, så har vi også råd til det. Vi har dog ikke råd til det hvert år, det siger sig selv, og derfor er det også ekstra vigtigt at vi fremadrettet har et skarpt øje på budgetoverholdelse i alle fagudvalg. 

Vi har også råd til at fastholde et anlægsbudget på over 100 mio, det er flot, og det er der mange kommuner, der misunder os. Når vi ser os omkring i kommunelandskabet, så er der flere kommuner, der i budget 2023 har måttet skære betydeligt i den kommunale velfærd, der har måttet lukke skoler og plejehjem og måske kun har det halve anlægsbudget af, hvad vi har. 

Det er derfor også ekstra vigtigt, at vi fortsat har fokus på at drive kommune bedst muligt for borgerne, at vi har fokus på at samarbejde, på at anerkende medarbejdere og ledelse, på at have tillid til hinanden og til organisationen. 

Hvis vi har det, så kan vi fortsat udvikle Jammerbugt Kommune sammen.

Jammerbugt Kommune er ikke en perfekt kommune, men det er en god kommune på rette vej, og vi har et fælles ansvar for, at det også er en god kommune i fremtiden. Tak for samarbejdet til SF, til Socialdemokratiet og til DF