Det gode Ældreliv

5. november 2017

Af: Mogens Gade

For Jammerbugt Venstre handler det gode ældreliv om Tryghed – Tryghed for de ældre og deres pårørende – såvel i eget hjem som på plejecenter.

Venstre vil sikre at plejecentrene får mulighed for selv at fremstille mad – såfremt det enkelte plejecenter vælger at prioritere dette.

Vi vil sikre brugernes valgmuligheder i forhold til leverandører og ydelser.

Vi vil sikre det nære sundhedsvæsen med borgeren i centrum – bl.a. med det formål at forebygge genindlæggelser og at rehabilitere på den bedst mulige måde.

Vi vil arbejde for størst mulig livskvalitet bl.a. via mestring af de mest basale daglige gøremål – vi bevæger ældre er her en god metode.

Vi vil være nysgerrige på at undersøge velfærdsteknologiens muligheder i dialog med ældrerådet og andre eksperter.

Telemedicinen skal i højere grad bruges F.eks. på  KOL og hjerteområdet

Venstre vil bakke op om nye boligformer for ældre – oldekolle og seniorbofællesskaber – også gerne i lokalsamfundene

Venstre vil sikre fortsat opbakning til det frivillige arbejde omkring plejecentrene og ældre borgere

Venstre vil i den forbindelse stå vagt om frivillighuset

På den måde vil Venstre være garant for fortsat opbakning og påskønnelse af det frivillige sociale arbejde – og ser det som et naturligt supplement til de kommunale servicetilbud.

Venstre vil stå vagt om, at vi får revideret vores frivilligpolitik fra 2014 – i respekt for den store frivillige indsats der ydes af mange.