Det gode seniorliv

10. november 2017

Af:Erik Løvind Andersen

Tilværelsen er en udfordring med muligheder – også for os som ældre medborgere.

Enkelte af os kan stadig klare et maratonløb, mens andre må tage det mere med ro. Nogle af os er stadig i arbejde, mens andre indretter sig på andre måder. Nogle af os er stadig raske, mens andre har problemer med helbredet. Men alle har vi brug for livskvalitet og tryghed.  

Den personlige indstilling og indsats betyder meget, men som lokalsamfund må vi hjælpe hinanden med at skabe de bedst mulige rammer for det gode seniorliv, så der kan være tryghed - også i alderdommen. 

Tre oplagte områder er: Sikre at sundhedsvæsenet har borgeren i centrum, og at det nære sundhedspersonale har de størst mulige kompetencer. Bakke op om forskellige boligformer for ældre. Tilbyde de nødvendige plejehjemspladser tættes muligt på den ældres familie.