Det sværeste budget I mands minde

7. september 2022

Det generelle billede i Danmark er at kommunerne står overfor en svær budgetlægning for det kommende år – på baggrund af en meget stram økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne, som bl.a. ikke tager højde for demografi og store stigninger på voksenhandicapområdet og børnefamilieområdet -

Halvdelen af landets kommuner søgte særtilskud – det indikerer også presset. I Jammerbugt Kommune genkender vi billedet – og var heldige, at få ekstraordinære midler til at slette nogle af de allerværste tidsler i sparekataloget.

Disse penge – og så det faktum, at en bredt samarbejdende kommunalbestyrelse i Jammerbugt Kommune gennem mange år har sikret en fornuftig økonomi gør, at vi kan komme gennem den aktuelle budgetlægningen uden alt for mange skrammer –

Revisionen har afgivet en revisionsrapport for regnskab 2021 i Jammerbugt Kommune – endnu en gang uden bemærkninger – Det er betryggende for borgere, ansatte og kommunalbestyrelsen, at der endnu en gang er god grund til at takke vores personale for en flot indsats, som oven i købet roses af revisionen.

Revisionen udtalte sig i samme omgang også om Jammerbugt Kommunes økonomi og jeg citerer: Det konkluderes, at Jammerbugt Kommunes økonomiske situation er positiv og der ses en bæredygtig drift. Der er tilstrækkelig likviditet. Idet man via stram budgetopfølgning og tilpasninger har oparbejdet en fornuftig kassebeholdning. Dog vil de kommende års anlægsinvesteringer forbruge af den opsparede beholdning, hvis ikke lånefinansiering er mulig.

Afgørende er det nu, at det brede politiske samarbejde endnu en gang er klar til at løfte opgaven – så vi også i år får et budget i balance såvel fagligt som økonomisk til gavn og glæde for vores borgere

Mogens Chr. Gade – 7. september 2022