EN RIGTIG GOD DAG FOR SALTUM SKOLEDISTRIKT

13. august 2017

Af. Torben Sørensen

Torsdag den 22. juni var en rigtig god dag for Saltum skoledistrikt.

En enig kommunalbestyrelse besluttede, at sætte arbejdet med renovering af Saltum skole i gang. Der er afsat en ramme på 10 millioner til renovering af skolen.

Der er en lang ønskeliste fra skolen, om renovering af fællesrum samt fag/undervisnings lokaler.

I samarbejde med rådgiver og skolen, skal der udarbejdes en plan for, hvor pengene kan gøre mest gavn, så man tilgodeser flest mulig elever.

Ud over penge til Saltum skole, skal vi også på Teknik og Miljø udvalgsmødet i august frigive penge, som er afsat i budget 2017, til en fartdæmpende løsning på Fårupvej ved indkørslen til Saltum. 

Nu mangler vi så at realisere et mangeårigt ønske om en cykelsti mellem Saltum og Fårup. Denne har været et budgetønske fra blandt andet Morten Marinus og jeg gennem flere år. Jeg vil arbejde på, at der kan blive plads til cykelstien i budget 2018.