Erhvervsjord tæt ved motorvejen.

21. marts 2018

Af: Lars Holt

I Nordjyske den 1. marts 2018 er der en artikel omhandlende et muligt nyt erhvervsområde ved Nørhalne. Af artiklen fremgår det helt rigtigt, at vi via den netop vedtagne Helhedsplan for Jammerbugt Kommune, har åbnet for muligheden af at etablere et sådant område.

Af artiklen fremgår det ligeledes at formanden for Teknik- og Miljøuadvalget, Jens Chr. Golding (JCG) mener at en realisering af tankerne afhænger af, at der skal komme store nye virksomheder - og gerne virksomheder der ikke i forvejen er i Jammerbugt Kommune - der vil slå sig ned i området.

Vi i Venstre kan ikke være mere uenig. I Jammerbugt Kommune er vi “verdenskendte” for vores gode klima for iværksættere - og når disse iværksættervirksomheder så vokser sig lidt større, er det vigtigt at vi vil understøtte dem i denne fortsatte vækst.

Vi er bekendt med, at der er virksomheder af denne type som har kikket på mulighederne for at blive i Jammerbugt Kommune, men hvor mulighederne afhænger netop af nærheden til motorvejen. Så hvis vi ikke sætter gang i planlægningen snarest, må vi se disse virksomheder etablere sig uden for Jammerbugt Kommune - og det kan ingen, heller ikke JCG, være interesseret i.

Læg dertil, at der hos lokale investorer er interesse for at deltage i opførelsen af lagerkapacitet med tilhørende mindre kontor- og velfærsfaciliteter.

Så efter Venstres opfattelse skal planlægningen ,som altid når der står aktive virksomheder eller borgere parat med skovlen, fremmest mest muligt - naturligvis i samspil med det lokale erhvervsliv, erhvervsrådet og ikke mindst bysamfundet Nørhalne i bred forstand.