ERHVERVSVENLIG KOMMUNE MED YDERLIGERE ACCEPT AF IVÆRKSÆTTERI

22. september 2017

Af. Palle L. Nielsen

I takt med at der kommer flere og flere tomme kvadratmeter, vil jeg gerne være med til at udnytte disse til at skabe et iværksætterhotel.

Ved at samle iværksættere i en bygning er det nemmere for virksomheder i Jammerbugt at afholde workshops og tiltrække kunder m.v.

Der er potentiale for at der kan skabes mentorordninger, netværk eller virksomheder kan gå direkte ind og investere i nogle af projekterne.

Iværksætterhotel skal være i trygge rammer og til en leje, der er til at betale rent økonomisk, denne gang så f.eks stige i takt med at iværksættervirksomheder og START UP ideer blive mere og mere bæredygtige. Efter et par år skulle nogle af virksomheder gerne være så store, at de er klar til flytte ud i egne lokaler.

Jammerbugt Kommune skal gøres til en mere erhvervsvenlig iværksætterkommune, vi har mange iværksættervirksomheder, men vi skal være bedre til at hjælpe ejerne med at få dem til at vokse. Det er samtidig spild af gode kvadratmeter, hvis bygninger står tomme og vi kan skabe skatteindtægter og øge beskæftigelsen.