Et dilemma, hvor man afhængig af indfaldsvinklen

11. november 2017

Af: Lars Holt

En af de ting vi oftest som politikker hører, at borgerne kritiserer er vores lokalplaner.

De kritiske bemærkninger fremkommer typisk på baggrund af enten, at vi som kommune giver for mange dispensationer fra de gældende lokalplaner, eller at der ikke kan opnås godkendelse af et projekt med baggrund i den konkret gældende lokalplan.

Som det ses, er der tale om et dilemma hvor man afhængig af indfaldsvinklen, syntes lokalplanerne er for løse (for let at opnå dispensation) eller for stramme (for svært at opnå godkendelser).

Et er imidlertid sikkert. Vi har i Jammerbugt Kommune et utal af lokalplaner – og mange af dem har mange år ”på bagen”. Rigtigt meget har ændret sig over årene, bl.a. byggestil og byggemåder er ændret i en retning som ingen kunne forudse ved vedtagelsen af planerne.

Jammerbugt Kommune her igangsat en proces hvor de gamle og i nogle tilfælde direkte forældede lokalplaner skal fornys og forenkles. Der er som nævnt er rigtigt mange lokalplaner og da der er på grund af vækst, også er behov for at der laves nye lokalplaner vil processen imidlertid at tage noget tid.

Vigtigt er det imidlertid at vide, at medarbejderne på forvaltningen altid er villige til at tage dialogen og at se på muligheder frem for begrænsninger, når en boger eller en virksomhed står med en konkret plan hvor en koordinering med gældende lokalplan er nødvendig.

Lige så vigtigt er det at huske, at er man til sidst ikke enig i den beslutning som træffes, ja så er en anke til Natur- og Miljøklagenævnet en mulighed.