Fakta? eller fakta!

31. januar 2018

Af: Ib Nellemann

John Hammers(JH) spalteplads i Nordjyske 10.01.2018 bliver brugt på uddrag af forskellige statistikker, som skal stille Jammerbugt Kommune og Mogens Gade i et dårligt lys. Tilsyneladende som om, at det er fakta. Der kunne der godt have været foretaget nogle faktatjek inden det fremlægges på disse sider. Men det er man tilsyneladende ikke interesseret i og det er der en del der undrer sig over. 

Som eksempel skrev JH, at Jammerbugt Kommune bruger 30 mio. kr. på flygtninge, mens Hjørring bruger 35 mio. kr. og Aalborg bruger 40 mio. kr. 

For god ordens skyld har Jammerbugt Kommune bedt Hjørring og Aalborg kommuner om sammenlignelige opgørelser i forhold til den opgørelse, som Jammerbugt Kommune har sendt til JH.

Af den fremgår det, at Aalborg Kommune bruger minimum 90 mio. kr. og ikke 40 mio. kr. som oplyst af JH. JH er altså gået helt forkert i sammenligningsgrundlaget.  

Sammenlignes der f.eks. netto og bruttoudgifter? Er der i sammenligningen samme definition af, hvad en flygtning er? Skal de være registreret inden for eller uden for integrationsprogrammet? Og hvad med de selvforsøgende? Er alle tolkeudgifter medtaget – også når disse skal registreres på forskellige konti? Anvendes der i det hele taget samme konteringspraksis kommunerne imellem? Og så fremdeles. 

Jeg vil opfordre JH og Nye Borgerlige til fremover, hvis de kommer med nye indlæg, at foretage et faktatjek, så der ikke sammenlignes ”æbler og bananer”. En opfordring til fremover at undgå at drage sammenligninger og konklusioner på områder med meget komplicerede økonomiske data med mindre man har sat sig godt ind i stoffet.  

Der er ikke noget bedre end fakta, men hvis tal bliver fremlagt som fakta, og sammenlignet uden en nærmere analyse af hvad tallene indeholder, så bliver det et forsøg på manipulation. 

Det er ærgerligt at blive ved med at tale kommunen ned, når det faktisk går rigtigt godt i Jammerbugt Kommune.