FLERE NYE BYGGEGRUNDE I PANDRUP

2. juli 2017

Af: Christian Hem og Bøje Holmsgaard

Som politikere fra den nordlige del af Jammerbugt Kommune har det været helt naturligt at kæmpe for bosætning og udvikling af Pandrup, som en af kommunens 4 handelsbyer. Dette har der naturligvis været god opbakning til i Venstres gruppe.

Først skabte vi rammerne for udvikling af Klosterlunden Etape 1, hvor private har solgt 10 byggegrunde. Herefter fulgte opbakning til udviklingen af Klosterlunden Etape 2, hvor en privat lodsejer har mulighed for at udstykke over 20 nye byggegrunde. Nu er det så op til lodsejeren at påbegynde udstykningen, idet Kommunalbestyrelsen har godkendt projektet.

Medio 2018 står en ny kommunal udstykning klar syd for Cannerslundvej – med direkte forbindelse til Jacobsvej. Hermed vil der være skabt nye muligheder for bosætning og udvikling i Pandrup til glæde og gavn for såvel nye, som nuværende borgere – samt ikke mindst for Jetsmark-områdets erhvervs-, handels- og foreningsliv m.v.