Flot regnskab for 2018

25. maj 2019

Jammerbugt Kommune aflægger endnu et flot regnskab for driftsåret 2018. 

Overskuddet på driften blev på hele 60 millioner, hvilket kommunalbestyrelsen anser for at være meget tilfredsstillende. 

Regnskabet dækker over nogle forskydninger mellem de enkelte udvalgsområder, men ligger meget tæt på det lagte budget for 2018.

Regnskabet dækker over, at der er lagt penge ind til serviceudgifter for både, børn unge og ældre. 

Ligeledes er der sikret forsat udvikling at af fritidsområdet, erhvervsområdet, hovedbyer og landdistrikter.

Der er investeret i byggegrunde i mange byer, for derved at forfølge Kommunalbestyrelsen bosætningsstrategi med tiltrækning af nye borgere.

Overskuddet for driften i Jammerbugt Kommune investeres i fremtidens udvikling og vækst. 

Af regnskabet fremgår at det, at der i 2018 er investeret 55 millioner i anlæg, herunder infrastruktur, haller, skoler samt mange andre udviklingsorienteret projekter, pænt geografisk fordelt i hele kommunen.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune har en ambition om at, afbetale mere gælde end der optages lån. Regnskabet viser at der i 2018 netto er en gældsafvikling på 11 millioner, og dermed opfylder denne ambition.

Ser vi 5 år tilbage fra 2014 til 2018 har der samlet været driftsoverskud på hele 369 millioner i Jammerbugt Kommune. Der er i sammen periode investeret 375 million i anlæg, hvilket viser at der investeres massivt, men det mål at skabe gode rammer for borgere og brugere.

I Venstre er vi optaget af at yde en god service til borgerne, vi er optaget af at skabe muligheder for vækst og udvikling. Derfor vil Venstre også i fremtiden arbejde for, at Jammerbugt Kommune har en stærk økonomi.

Christian Hem
Politisk ordfører Venstre
Klostervænget 10
Pandrup