Folkeskolen i Top 20 – lokale dialogmøder

24. marts 2019

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har afholdt kick-OFF møde for Folkeskolen i Top 20.

Et møde der blev fulgt op med et Elevrådstopmøde for Formænd og Næstformænd fra alle de kommunale skolers elevråd. På topmødet fik eleverne lov til at arbejde med de input, der kom frem på kick-OFF mødet, og de fik lov til at sætte deres egen Dagsorden - når man er elev i folkeskolen i Jammerbugt, hvad er det så, der betyder noget, for at få en god skoledag? Alt det byder vi nu ind til at drøfte på 4 lokale dialogmøder i hhv Brovst den 27/3, i Jetsmark den 1/4, i Aabybro den 8/4 og i Fjerritslev den 24/4 – alle møder holdes fra kl. 18.30-20.30, og vi håber på at se så mange af folkeskolens interessenter, som muligt, ude til møderne. Forældre, elever, medarbejdere, erhvervsliv, foreningsliv mfl., så hold øje med invitationerne

Samtidig med møderne arbejder vi også for en lokal arbejdstidsaftale med lærerne, og vi håber på, at vi har et godt udgangspunkt, for i Jammerbugt Kommune har vi så lavt et sygefravær blandt lærerne, at vi ligger 7. lavest på landsplan, vi har en kompetencedækning, der placerer os på en 14. plads i Danmark, og vores lærere bruger 45,7% af deres nettoarbejdstid på at undervise, mens landsgennemsnittet siger 46,4.

Det håber vi betyder, at vores lærere trives i folkeskolen i Jammerbugt Kommune, og det håber vi på betyder, at vi kan nå hinanden med en aftale.