Folkeskolen - også fremtidens skole!

5. november 2017

Af: Jens Jungersen

Folkeskolen skal løse en stor opgave - gøre børnene klar til et voksenliv / arbejdsmarked, hvor udviklingen går meget hurtigt - tænk blot på den digitale udvikling, der sker lige nu!

Forudsætningen for at gøre børnene klar, tror jeg, er den samme, som den altid har været, nemlig at børnene trives og kan skabe gode relationer til andre mennesker.

Vi skal have en folkeskole der arbejder med forskellige læringsstile - en varieret hverdag, der udfordrer børnene. Vore børn skal være nysgerrige på at udforske verden både fagligt og socialt - det stiller krav til folkeskolen!

Der skal tages udgangspunkt i det enkelte barns ressource. Hver enkelt barn skal blive så dygtig som muligt. Det betyder den dygtige elev skal udfordres på et plan, mens den elev, der har behov for ekstra hjælp, skal udfordres på et andet plan.

Alle børn skal opleve sig som en del af fællesskabet og kunne spejle sig i den forskellighed, der er i en børnegruppe.

Den digitale bølge ruller ind over os. Folkeskolen skal være en del af den digitale udvikling. Derfor skal vi også være klar til at investere i de nyeste digitale værktøjer, således at det bliver en naturlig del af læringen.

Lærer og pædagoger skal være på forkant af udviklingen - de skal forstå at læse behovet i nuet, men med blik for fremtiden!

Skolebestyrelserne og skolens ledelse har derfor et stort ansvar for at skabe rammen for "fremtidens skole". Lærer og pædagoger skal løbende uddannes / inspireres for at kunne levere en fremtidsorienteret undervisning.

Politisk skal vi være klar til at sikre økonomien og træffe de beslutninger, der er nødvendige. Det vil jeg arbejde for i den nye kommunalbestyrelse!