FORSKØNNELSE AF VORE VEJE

2. juli 2017

Alting springer ud i naturen i denne tid, alting grønnes og der bliver så smukt i hele vore dejlige Jammerbugt Kommune.

Det gælder også vore asfaltveje, som igennem mange år nok har været lidt for meget ramt af vore sparekrav. Det er et sted, der er nemt og spare på, der går nogle år inden det rigtig bliver synligt.

I den sidste tid har kommunernes brug af penge til asfalt været debatteret flere gange i medierne, det er ikke bare i Jammerbugt Kommune, området har været tilført begrænsede midler.

Derfor glæder det os også, at vi i 2016 fandt ud af at asfalt var billigt og vi havde mulighed for at finde ekstra penge til området. Det endte med, at vi fandt 7 mill. kr. ekstra til asfaltkontoen, endnu engang viste vi i Jammerbugt Kommune, at vi er med i front, når vi som en af de første kommuner øger asfaltkontoen med næsten 100 procent.

Det glæder vi os meget over i Venstre, når vi er en af landets største turistkommuner, er det vigtigt vore omgivelser, specielt vore veje ser godt ud og er i tiptop stand. Et skønt og flot indtryk af en kommune giver større chance for, at turisterne skulle få lyst til at komme igen.

Et andet sted, der også er glæde over vi får en bedre stand på vore veje, er blandt vore mange landmænd. På mange landbrug er der stor produktion, som bevirker en stor transportmængde og her er det vigtigt at kunne få varer ind og ud hurtigt og sikkert.

Et tredje sted, hvor vi i venstre også tror folk sætter stor pris på gode veje, er hos vore mange pendlere. Det er folk, som hver eneste dag kører udenfor vor dejlige kommune for at arbejde og hver dag bringer en indtægt hjem, som er med til og øge skattegrundlaget.

Vi er i venstre sikker på, at der er mange steder man glædes over vi fandt flere penge til asfalt i 2016 og fik mange veje i vore landområder forbedret.

Derfor er det en ekstra glæde for os i Venstre, at vi igen i 2017 har afsat ekstra penge til asfalt. Det er et vigtigt område og have fokus på, derfor vil vi i Venstre gerne, her i sommer, at vi kan få forbedret endnu flere veje. I 2017 vil det særligt være veje i byområder, der er fokus på.

Med alle disse forbedringer på vej rundt omkring i vor dejlige kommune, er grundlaget lagt for at vi kan få en dejlig sommer i Jammerbugt Kommune.

God sommer