Glem ikke landsbyerne!

19. oktober 2017

Af. Inger Dueholm

I Helhedsplan17 står der, at Jammerbugt Kommune skal være en attraktiv bosætningskommune og at ”Vi vil tiltrække flere børnefamilier, særligt 25-35 årige, samt flere seniorer”. God plan! Men det kræver, at der ikke kun sker byudvikling i de 8 største byer, men fx også i Ingstrup, hvor der i øjeblikket er en stigning i indbyggertallet.
Desværre er der også fraflytninger pga. mangel på egnede lejeboliger – og det kan da ikke være meningen!

Jammerbugt Kommune bør understøtte og stimulere væksten her, ved at sørge for at der er byggemodne, attraktive byggegrunde til rådighed for tilflyttende familier, ved at bygge nye handicapvenlige lejeboliger, så ældre eller handicappede ikke behøver at flytte væk, når de ikke længere kan magte at bo i eget hus og ved at renovere det tidligere kommunekontor og lave lejligheder til både seniorer, enlige forældre og til unge, som gerne vil blive boende og fx pendle til uddannelsessteder og arbejdspladser i Hjørring el. Aalborg.

Ingstrup er et attraktivt sted at bo, med velfungerende friskole og børnehave, busser til både Hjørring, Brønderslev og Aalborg, en aktiv idrætsforening og et sprudlende foreningsliv, så det er vigtigt, at der også er mulighed for at leje eller bygge en bolig her.